Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 ЗМІСТ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (1958-1991 РР.) Анотація   PDF
В. С. Бугрій
 
№ 51 ЗНАЧЕННЯ ЕТНОНІМА НАРОДУ БУЛГАР Анотація   PDF
С. В. Фіннік
 
№ 57 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ П.СКОРОПАДСЬКОГО: АВСТРО-УГОРСЬКИЙ НАПРЯМОК Анотація   PDF
О. О. Павліченко
 
№ 55 КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945 – 1955 рр.) Анотація   PDF
С. В. Фролов
 
№ 58 КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ У 1862 – 1914 РОКАХ Анотація   PDF
І. М. Вановська
 
№ 53 КНЯЗІВСЬКА ВЛАДА НА РУСІ В Х-ХІІ СТ. Анотація   PDF
П. А. Ющенко
 
№ 53 КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. БОГДАШИНОЇ Анотація   PDF
О. С. Гончарова
 
№ 51 КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (СЕРЕДИНА 40-Х РОКІВ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) Анотація   PDF
Г. Я. Сеньківська
 
№ 57 КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРКИ В РСДРП(б) Анотація   PDF
М. С. Вороніна
 
№ 49 КРИМ В ЖИТТІ РОДИНИ ІМПЕРАТОРА МИКОЛИ ІІ ЗА СПОГАДАМИ Т. Є. МЕЛЬНИК Анотація   PDF
А. С. Мясникова
 
№ 58 КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПІЗНЬОРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КРИЗИ СИСТЕМНИХ ЦІННОСТЕЙ Анотація   PDF
Е. В. Мараховська
 
№ 55 КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
Г. В. Скрипчук
 
№ 58 КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ДВОРЯНСЬКОЇ САДИБИ СЛОБОЖАНЩИНИ КІНЦЯ ХVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. Анотація   PDF
М. В. Луценко
 
№ 58 КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК У МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
О. О. Ніколаєнко
 
№ 54 КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ПОЛІТИКА УРЯДУ П. М. ВРАНГЕЛЯ У КРИМУ (1920) Анотація   PDF
Д. Полупанов
 
№ 51 КУСТАРНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
І. М. Вановська
 
№ 55 КУСТАРНІ ПРОМИСЛИ КУРСЬКОЇ ТА ВОРОНІЗЬКОЇ ГУБЕРНІЙ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
М. П. Маслов
 
№ 54 ЛУБНЕНСЬКА ПОЛЬОВА АПТЕКА - ПЕРША АПТЕКА НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF (English)
I. V. Katrych, O. K. Maliutina
 
№ 55 ЛЮДИНА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Л. В. Маслова
 
№ 54 М. ХВИЛЬОВИЙ У ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО ЛАДУ Анотація   PDF
С. О. Бондаренко
 
№ 54 МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ХАРКІВЩИНІ НАПЕРЕДОДНІ ТА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ Анотація   PDF
I. Г. Мухіна
 
№ 58 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
В. А. Беззубенко
 
№ 50 МІСТА ВОЛОДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКОЇ РУСІ ЗА ВІДОМОСТЯМИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛ XIII-XV СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Ю. В. Лущай
 
№ 58 МАЛОВІДОМІ ЕПІЗОДИ З ЖИТТЯ М. М. КОВАЛЕВСЬКОГО Анотація   PDF
О. М. Богдашина
 
№ 49 МАСОНСЬКА ДОБРОЧИННІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Анотація   PDF
Н. А. Данілова
 
126 - 150 з 294 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>