Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 26 ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ» ПРИ РОЗІРВАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ ЗА П. 3 СТ. 41 КЗпП УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. O. Процевський
 
№ 29 ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. І. Лисяк, М. Д. Ждан, Є. О. Лисяк
 
№ 39 ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
В. Я. Киян
 
№ 27 ЩОДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ У ПРАВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. С. Марченко
 
№ 39 ЩОДО ПИТАННЯ БРОНЮВАННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС Анотація   PDF
Д. В. Сапітон
 
№ 38 ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ГІГКОНТРАКТУ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ Анотація   PDF (Ukrainian)
Д. В. Сапітон
 
№ 39 ЩОДО ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ) Анотація   PDF
А. В. Плотнікова
 
№ 37 ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДБАВОК І ДОПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ У ПЕРІОД РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ Анотація   PDF
Н. О. Резенкіна
 
№ 37 ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ БОЙОВОГО ІМУНІТЕТУ В СУЧАСНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. В. Шинкарьов, М. Г. Корабель
 
№ 30 ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ Анотація   PDF
М. Д. Ждан
 
№ 38 ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ «УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ» В ПЛОЩИНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ Анотація   PDF (Ukrainian)
Ю. І. Панаско
 
№ 34 ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУТЕНЕРСТВА ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
А. В. Плотнікова
 
№ 37 ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. В. Плотнікова, О. О. Коваленко
 
№ 34 ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНТЕРЕСУ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЕСУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 Анотація   PDF
К. В. Гапочка
 
№ 33 ЩОДО ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 270 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. С. Сердюк
 
№ 33 ЮРИДИЧНЕ РОЗУМІННЯ ФАБРИКАЦІЇ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЯК ФОРМ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ Анотація   PDF
Д. О. Новіков, А. О. Поляков
 
251 - 266 з 266 результатів << < 6 7 8 9 10 11