Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 43 ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ «ПАМЯТОВАНИЯ» ОБ АЛЛАХЕ – ﺮﮐذ (ZHIKR) ЗИКР Анотація   PDF (Русский)
С. С. Єськов
 
Том 1, № 41 ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К ПОКОЮ ВНУТРЕННЕМУ И ВНЕШНЕМУ - ΗΣΥΧΙΑ, В АСКЕТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЕГИПЕТСКИХ МОНАСТЫРЕЙ Анотація   PDF
С. С. Єськов
 
№ 49 ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. М. Субботін
 
Том 2, № 45 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМООСВІТИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
О. В. Бурлука
 
Том 2, № 52 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
В. В. Канцурак
 
Том 1, № 47 ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МУДРОСТІ МОЛОДІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Н. В. Поліщук
 
Том 1, № 52 ФОРМУВАННЯ УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ СЛОБОЖАНЩИНИ ХVIII ст. (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Г.С. СКОВОРОДИ) Анотація   PDF
О. Ю. Марчак
 
№ 44 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ МОВИ Анотація   PDF
Л. Г. Кузьоменська
 
Том 2, № 52 ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТА: ЛАНДШАФТНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Т. О. Філіппова
 
Том 1, № 47 ФУТУРОЛОГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПОЛІТИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «ФУТУРОШОКУ» ЕЛВІНА ТОФФЛЕРА) Анотація   PDF
Т. В. Андрущенко
 
Том 1, № 52 ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В ПРАКТИКАХ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
О. В. Єськова
 
Том 1, № 40 ХРОНОТОПОЛОГІЯ РОСІЙСЬКОГО ФОРМАЛІЗМУ Анотація   PDF
О. М. Роговський
 
Том 2, № 40 ХУДОЖНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНУ Анотація   PDF
М. О. Давидова
 
Том 2, № 48 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ Анотація   PDF
О. М. Яшина
 
Том 2, № 41 ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧІ ПРІОРИТЕТИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПАРАДИГМАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Краснікова
 
Том 2, № 40 ЦІННІСНІ КООРДИНАТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко
 
№ 43 ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ЇХ РОЛЬ В КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. Ф. Баранівський
 
Том 2, № 47 ЦІННІСНІ СТРУКТУРИ ЯК ПІДСТАВА СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. Я. Романенко
 
№ 51 ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ «КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У ПОГЛЯДАХ РОСІЙСЬКИХ ТЕОРЕТИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
I. Г. Мухіна
 
Том 1, № 46 ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ БІОГРАФІЧНОГО ПРОЕКТУ МАЛАЛИ ЮСУФЗАЙ) Анотація   PDF
О. М. Єрахторіна
 
Том 1, № 52 ЩАСТЯ ЯК ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ С. Б. КРИМСЬКОГО Анотація   PDF
Р. А. Горбань
 
№ 51 ЭПОХА ТОТАЛЬНОЙ ГЛУХОТЫ: ПРИРОДА И ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА Анотація   PDF (Русский)
Ю. Ю. Бродецкая
 
426 - 447 з 447 результатів << < 13 14 15 16 17 18