Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 49 ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ТЯГЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
№ 54 ІСТОРИЧНА НАУКА У ХАРКОВІ 50–60-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
С. В. Фролов
 
№ 57 АКАДЕМІК О. Й. ПРІЦАК – ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОРІЄНТАЛІСТ СУЧАСНОСТІ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
О. О. Чувпило
 
№ 49 АКАДЕМІК Ф.І. ШМІТ В ІСТОРІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ: ТВОРЧА ДОЛЯ ВЧЕНОГО В ПЕРІОД 1917–1924 РР. Анотація   PDF
В. Т. Петрикова
 
№ 58 АЛГОРИТМ УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ІСТОРІЯ СТАРОДАВНІХ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ» Анотація   PDF
С. В. Мірошніченко
 
№ 54 АНАЛІЗ ЖІНОЧОЇ ТЕМИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. П. ДОВЖЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КІНОПОВІСТІ «УКРАЇНА В ОГНІ») Анотація   PDF
О. М. Богдашина, І. Д. Дразман
 
№ 55 АНГЛІЯ ТА БРИТАНЦІ У СТАНОВЛЕННІ ІМПЕРІЇ ЛЕОПОЛЬДА II (1876-1885 РР.) Анотація   PDF
О. М. Тавшунский
 
№ 55 АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ І КРИЗОВІ ЯВИЩА В ХАРКІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 30-Х РОКАХ ХХ СТ. Анотація   PDF
Микола Яцюк
 
№ 53 АНТИРЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ХАРКІВЩИНІ У 20-30-х рр. ХХ ст. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 56 БІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА СТОРІНКАХ «ХАРЬКОВСКОГО СБОРНИКА» (1887–1898 рр.): ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. М. Янкул
 
№ 50 БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 52 БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ГРОМАДИ ХАРКОВА У ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
№ 54 БОЙОВІ ДІЇ В РОГАНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1943) Анотація   PDF
Л. І. Бадєєва
 
№ 51 БОЙОВІ СОКИРИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ. Анотація   PDF
В. Д. Греков
 
№ 51 БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ ХАРКІВЩИНИ З БАНДИТИЗМОМ У РОКИ НЕПУ Анотація   PDF
О. В. Чернуха
 
№ 49 БРАТЧИНА НА РУСІ ЗА ДАНИМИ МАРКА ПОЛО Анотація   PDF
Ю. В. Лущай
 
№ 53 БУКОВИНА ПІД ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ У МОЛДАВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1621 - 1650 РР.) Анотація   PDF
О. Балух
 
№ 57 ВІДЛУННЯ ПОЛЬСЬКОГО ФЕМІНІЗМУ В УКРАЇНІ (ПОЛЬСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.) Анотація   PDF
О. О. Ніколаєнко
 
№ 49 ВІЗАНТІЙСЬКИЙ СТИЛЬ У ХРАМОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СВ. СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ТА СВ. СПАСА В ЧЕРНІГОВІ Анотація   PDF
І. О. Фомін
 
№ 50 ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА РУСЬКОЇ АРМІЇ П. ВРАНГЕЛЯ Анотація   PDF
Д. С. Полупанов
 
№ 58 ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921) Анотація   PDF
Л. І. Бадєєва
 
№ 50 ВІРМЕНСЬКА ГРОМАДА ХАРКОВА (XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.): ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ Анотація   PDF
С. В. Мірошніченко
 
№ 50 ВІТРЯНА ЕНЕРГЕТИКА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
М. А. Трубчанінов
 
№ 56 ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ (1928–2018) Анотація   PDF
О. М. Богдашина, С. М. Куделко
 
№ 52 ВЕРБУВАЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОГО ВИВОЗУ НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОГО ХАРКОВА НА РІЗНОМАНІТНІ РОБОТИ ДО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ Анотація   PDF
Ю. В. Скрипниченко
 
26 - 50 з 294 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>