Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 49 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УССР ТА НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ РСФРР У 1917–1920 РОКАХ Анотація   PDF
Н. А. Сорочан
 
№ 52 ВИДИ НАРОДНОЇ ТОПОНІМІКИ ХАРКОВА Анотація   PDF
О. В. Дьякова
 
№ 54 ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ПОШУКУ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК Анотація   PDF
Є. С. Гришин, І. В. Масленков
 
№ 50 ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЛЕНІНГРАДІ В РОКИ НЕПУ В ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-Х РР. Анотація   PDF
О. М. Орленко
 
№ 52 ВЛАДА НОВГОРОДА НА ПОЧАТКУ XV СТОЛІТТЯ ПО ВІДОМОСТЯМ ЩОДЕННИКА ЖИЛЬБЕРА ДЕ ЛАННОА Анотація   PDF
Ю. В. Лущай
 
№ 52 ВНЕСОК НІМЦІВ В ОСВІТУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. О. Темна
 
№ 50 ВОДЯНІ МЛИНИ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 53 ВПЛИВ ГОЛОДУ 1946-1947 рр. НА МІГРАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ХАРКОВА Анотація   PDF
С. Ю. Іванов, О. М. Солошенко
 
№ 52 ВПЛИВ ЗЕМСТВА НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Н. А. Лемешева
 
№ 49 ВПЛИВ ПОДІЙ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 Р. НА АМЕРИКАНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ ВІДНОСИНИ (2001-2002 РР.) Анотація   PDF
Л. М. Якименко
 
№ 49 ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ХАРКІВСЬКОЇ ТА БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Анотація   PDF
С. В. Мороз
 
№ 49 ВЧЕНА РАДА ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ В 1985–1994 РР. (ПРОДОВЖЕННЯ) Анотація   PDF
М. М. Кучемко
 
№ 51 ВЧИТЕЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПОБУТОВОГО СТАНОВИЩА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧЧЯ) Анотація   PDF
І. А. Коляда
 
№ 54 ГЕНЕАЛОГIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ РЕГIОНАЛЬНОГО СОЦIУМУ: IСТОРIЯ РОДУ МАЛЬЧЕВСЬКИХ Анотація   PDF
С. В. Мiрошнiченко
 
№ 49 ГЕНЕЗА ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ДРУКУ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ (ХАРКІВСЬКОЇ) ГУБЕРНІЇ) Анотація   PDF
С. В. Мірошніченко
 
№ 58 ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
О. М. Олійник, Н. О. Бондаренко
 
№ 50 ГЕОГРАФІЯ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ МАЛИХ ЛІСОПИЛЬНИХ І ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОРІЧЧЯ) Анотація   PDF
М. П. Маслов
 
№ 52 ГЕРАЛЬДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. В. Рудюк
 
№ 49 ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.Ф. ГРИНЬКА У 1919 – НА ПОЧАТКУ 1920 РОКУ Анотація   PDF
К. Ю. Кулешов
 
№ 49 ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСТВА УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
Д. В. Підлісний
 
№ 54 ДІЛОВОДНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ХАРКІВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ ЯК ПРОВІДНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ СТАРОООБРЯДНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ ст. Анотація   PDF
Т. В. Арзуманова
 
№ 50 ДІЯЛЬНІСТЬ ГУБЕРНСЬКИХ ТА ПОВІТОВИХ ЗЕМСТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. Анотація   PDF
Н. В. Путря
 
№ 49 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
В. М. Мацюцький
 
№ 50 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СЕЛЯН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ ТА МАШИНАМИ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Я. В. Березняк
 
№ 54 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1864 - 1917 РОКАХ Анотація   PDF
І. В. Загоруйко
 
51 - 75 з 294 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>