Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 46 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
В. О. Байрачний
 
Том 1, № 52 КОНЦЕПЦІЯ РОЗЩЕПЛЕННЯ СВІДОМОСТІ У ПСИХОАНАЛІЗІ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ Анотація   PDF
З. В. Шевченко
 
№ 42 КОНЦЕПЦІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Л.М. ТОЛСТОГО Анотація   PDF
О. М. Єрахторіна
 
№ 44 КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: ТИПОЛОГІЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ Анотація   PDF
М. Й. Дмитренко
 
Том 2, № 40 КРАСА ВЧИНКІВ: ВІД СВОБОДИ ДО ЛЮБОВІ Анотація   PDF
С. А. Крилова
 
Том 2, № 48 КРАСА ЯК ФЕНОМЕН СПРИЙНЯТТЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ Анотація   PDF
О. І. Матвієнко
 
Том 1, № 46 КРИЗА ДЕМОКРАТІЇ І СИНГУЛЯРНІСТЬ Анотація   PDF
В. В. Шамрай
 
Том 1, № 40 КРИЗА СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. М. Кулакова
 
Том 1, № 47 КРИТИКА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У ПОГЛЯДАХ М. БЕРДЯЄВА, С.Л. ФРАНКА, І.О. ІЛЬЇНА: ОНТОЛОГІЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
Том 1, № 52 КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА \ НАРОДНА (ПОПУЛЯРНА) ОСВІТА: ВІД ДЕМАРКАЦІЇ ДО КОАЛІЦІЇ Анотація   PDF
І. О. Радіонова
 
№ 49 КРИТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК КРИТИКА І САМОКРИТИКА ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ: НІМЕЦЬКІЙ ДОСВІД Анотація   PDF
М. Д. Култаєва
 
Том 1, № 41 КРИТИЧНИЙ РОЗГЛЯД КОНЦЕПТУ «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО» Анотація   PDF
Є. М. Великодня
 
№ 42 КУЛЬТУРА ЗОБРАЖЕННЯ У СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЯХ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ Анотація   PDF
О. В. Іващенко
 
Том 2, № 41 КУЛЬТУРНІ СМИСЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Г. С. Лантінова
 
Том 2, № 47 КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЖУРНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХХ СТ.) Анотація   PDF
О. В. Іващенко
 
Том 2, № 52 КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ СТАТУС АКАДЕМІЧНОЇ КНИГИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ ХІХ СТ. Анотація   PDF
Н. В. Радіонова
 
Том 2, № 46 КУЛЬТУРОҐЕНЕЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ Анотація   PDF
О. В. Стовпець
 
№ 42 ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ СВОБОДИ У НІМЕЦЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Н. В. Григорова
 
Том 2, № 46 ЛИДЕР ХХІ ВЕКА И ФИЛОСОФИЯ Анотація   PDF
В. А. Стрижко
 
Том 2, № 52 ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ Анотація   PDF
І. Ю. Шаблевська
 
№ 51 ЛЮДИНА НА ШЛЯХУ ДО КРАСИ З ПОЗИЦІЙ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
І. О. Кобзєва
 
Том 1, № 40 ЛЮДИНА ЯК КОСМОПЛАНЕТАРНИЙ ТА БІОПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН Анотація   PDF
Ю. Д. Бойчук
 
Том 2, № 48 ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
В. Г. Шапоренко
 
Том 2, № 47 МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ОСВІТНІХ ПЕРСПЕКТИВ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Анотація   PDF
О. А. Шаповалова
 
№ 44 МІСІЯ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ Анотація   PDF (English)
С. В. Курбатов
 
151 - 175 з 447 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>