Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 45 МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТСТВА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
О. В. Яковлева
 
Том 2, № 47 МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНОГО ОБРАЗУ Анотація   PDF
А. О. Сошніков
 
Том 1, № 45 МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
І. Д. Денисенко
 
№ 49 МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЙ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ Анотація   PDF
С. В. Капустін
 
Том 2, № 45 МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. С. Ігнатко
 
№ 44 МОРАЛЬ ЯК ЗВ’ЯЗУЮЧА ЛАНКА МІЖ ІДЕЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО ІНСТИТУЦІЙНОЮ ФОРМОЮ Анотація   PDF
О. В. Брусакова
 
№ 42 МОРАЛЬ І ПРАВО ЯК ЧИННИКИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО І НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
О. В. Брусакова
 
№ 42 МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ЦІННІСНИЙ МОДУС УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Л. М. Панченко
 
№ 43 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
М. Й. Дмитренко
 
№ 50 МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ: КУЛЬТУРНА ПРОФАНАЦІЯ АБО СКЛАДОВА ГУМАНІТАРНОГО ТРЕНДА ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ Анотація   PDF
М. В. Тортика
 
Том 2, № 45 НІМЕЦЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ І ФІЛОСОФІЯ Анотація   PDF
Н. В. Григорова
 
Том 1, № 48 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ДІАЛЕКТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СВОБОДИ Анотація   PDF
А. Линовицька
 
Том 2, № 45 НАРИСИ ДО ПРОБЛЕМИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНДІЙСЬКІЙ І КИТАЙСЬКІЙ КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ Анотація   PDF
О. М. Єрахторіна
 
Том 2, № 46 НАСТРІЙ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: ЗМІСТ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ КОНТУРИ ФЕНОМЕНА Анотація   PDF
К. А. Дяченко
 
Том 1, № 46 НАУКА НА ТЕРЕЗАХ СВІТОГЛЯДУ І КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
М. О. Семікін
 
№ 43 НАУКОВІ ТОВАРИСТВА ХАРКОВА ЯК ОСЕРЕДКИ НАУКИ І КУЛЬТУРИ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. Б. Калиновський
 
№ 43 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ КОНСТРУЮВАННЯ «УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ» Анотація   PDF
А. О. Сошніков
 
№ 50 НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КРАЇНАХ ДАЛЕКОГО СХОДУ Анотація   PDF
А. А. Кравцов
 
Том 2, № 48 НАЦІОТВОРЧІСТЬ В СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА ЧИННИКІВ ЕТНІЧНОСТІ І ПСИХОІДЕНТИЧНОСТІ: КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ І УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ Анотація   PDF
А. В. Білецька
 
Том 1, № 52 НЕОКОНФУЦИАНСТВО В ПЕРИОД «ДВИЖЕНИЯ ЗА НОВУЮ КУЛЬТУРУ» Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Безродный, Хо Янь
 
Том 1, № 41 НОВІТНІ ДИСКУРСИ «СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ»: Е. ТУҐЕНДГАТ Анотація   PDF
Д. В. Усов
 
Том 2, № 47 НОВІТНІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ І ПРОБЛЕМА ПРЕОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Л. М. Блозва
 
Том 2, № 52 НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І АНТИГЛОБАЛІЗМУ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. М. Субботін
 
№ 50 О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ НАЧАЛА, ПОВЕЛЕНИЯ И ВОЛИ В КОНЦЕПЦИИ ДЖ. АГАМБЕНА Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Шаповал
 
Том 1, № 47 ОCВІТА ЯК ЦІННІСНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА Анотація   PDF
Ю. В. Заблоцька
 
201 - 225 з 447 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>