Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 52 ДІАЛЕКТИКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТЯНСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. В. Куцепал
 
Том 2, № 45 ДІОНІСІЙСЬКЕ ТА АПОЛЛОНІЙСЬКЕ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Анотація   PDF
О. П. Гужва
 
Том 2, № 52 ДАЛЬНИЙ СОБЕСЕДНИК ПОЭЗИРУЮЩЕГО КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКЗИСТИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ Анотація   PDF (Русский)
Д. В. Селищева
 
Том 1, № 41 ДЕЛІБЕРАТИВНА ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
О. В. Шапаренко
 
Том 1, № 40 ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФАКТОР ЯК ПРОБЛЕМА РІВНОСТІ ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Баранівський
 
№ 44 ДЕТЕКТИВІЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
Г. О. Крапівник
 
Том 1, № 52 ДЕТЕКТИВНІ ПРАКТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОАНАЛІЗУ Анотація   PDF (English)
G. O. Krapivnyk
 
Том 2, № 41 ДЕТЕКТИВНА ФОРМУЛА ЯК ЗАПРОШЕННЯ ДО МІФОТВОРЧОСТІ В КУЛЬТУРІ МОДЕРНА Анотація   PDF
Г. О. Крапівник
 
№ 49 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
Д. В. Усов
 
№ 51 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
К. В. Захаренко
 
№ 50 ДИНАМІКА НАГОЛОСІВ У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ПРО МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ Анотація   PDF
В. Г. Мурадян
 
Том 2, № 47 ДИСКУРСИВНІСТЬ, ДІАЛОГІЧНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНІСТЬ МОВНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ІМПЕРАТИВ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ Анотація   PDF
О. В. Подолякіна
 
Том 1, № 48 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ю. І. Опанасюк
 
Том 2, № 47 ДИСЦИПЛІНА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАДИ Анотація   PDF
І. І. Севрук
 
Том 1, № 47 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
О. М. Джалілова
 
Том 2, № 40 ДО МЕТОДОЛОГІЇ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
М. Д. Култаєва
 
Том 1, № 48 ДО МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО- ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ І ТАКСОНОМІЇ Б. БЛУМА Анотація   PDF
О. О. Дольська
 
Том 1, № 40 ДО ПИТАННЯ ПРО АРГУМЕНТАЦІЮ ЯК МЕТОД ЮРИДИЧНОГО МІРКУВАННЯ Анотація   PDF
О. Ю. Щербина
 
Том 2, № 45 ДО ПИТАННЯ ПРО БУТТЄВУ ВКОРІНЕНІСТЬ ТВОРЧОСТІ Анотація   PDF
Т. О. Чернишова
 
№ 50 ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД СУСІДІВ Анотація   PDF
К. В. Захаренко
 
Том 1, № 52 ДОПОВІДІ РИМСЬКОГО КЛУБУ ЯК ЗМІСТОВА І ЦІННІСНА ОСНОВА ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Подолякіна
 
№ 50 ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ІСТОРИКО-АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Анотація   PDF
Т. І. Чаркіна
 
Том 2, № 40 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У ТЕОРЕТИЧНИХ КОНСТРУКТАХ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
А. В. Дмитруха
 
Том 1, № 48 ДУХОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ) Анотація   PDF
О. Д. Джура
 
Том 1, № 48 ДУХОВНІ ТА ІДЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНО- ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
76 - 100 з 447 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>