Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 ХУДОЖНІ ЗАСОБИ З КОМПОНЕНТОМ УКРАЇНА В СИСТЕМІ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
Ю. М. Лебеденко
 
№ 50 ХУДОЖНІ ОБРАЗИ ПІР РОКУ ПОЕЗІЇ В. СВІДЗІНСЬКОГО: ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. І. Сметана
 
№ 59 ХУДОЖНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБОВИХ СЛІВ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЛІНИ КОСТЕНКО Анотація   PDF
О. А. Олексенко, О. В. Шокуров
 
№ 37 ХУДОЖНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОНОМІНАТИВІВ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ БОРИСА ОЛІЙНИКА Анотація   PDF
О. А. Олексенко, В. Лабетова
 
№ 56 ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНА МАРИНІСТИКА В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРІВ ЕРНЕСТА ГЕМІНҐВЕЯ Анотація   PDF
Н. В. Міняйло, О. Д. Баласанян
 
№ 49 ХУДОЖНЯ МОВА ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (Н. С. Голікова. Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова до концепту : Монографія. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 432 с.) Анотація   PDF
К. Ю. Голобородько
 
№ 56 ХУДОЖНЯ ФУНКЦІЯ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
О. А. Олексенко
 
№ 43 ЧАСТКИ ЛИШЕ, НАВІТЬ, ТІЛЬКИ ЯК ІЛОКУТИВНІ ІНДИКАТОРИ СИЛИ ВИСЛОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Г. Д. Канкаш
 
№ 38 ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ» У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. В. Ткаченко
 
Том 2, № 54 ЧИСЛІВНИК В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЦІ З ПОГЛЯДУ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ Анотація   PDF
О. А. Олексенко, І. А. Павлова
 
№ 36 ЧИСЛІВНИК У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Б. ОЛІЙНИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОТИПУ митця Анотація   PDF
І. А. Павлова
 
№ 48 ЧИСЛОВИЙ РИТМ ТА МОТИВ РОЗДІЛЕНОСТІ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (на прикладі поетичних творів Генадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір) Анотація   PDF
Н. І. Самсоненко
 
№ 45 ЧИТАННЯ ТЕКСТУ, НАДРУКОВАНОГО НА ПАПЕРІ І В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ УНІВЕРСИТЕТУ МІСТА МАНІСАЛЕС, КОЛУМБІЯ І СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ, ХАРКІВ, УКРАЇНА Анотація   PDF
Луіс Мігель Рамирес, Л. В. Константинова
 
№ 50 ШАГ ЯК ОДИНИЦЯ ДИСКУРСУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО МОВНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Т. В. Охріменко
 
№ 57 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАНОТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
О. М. Кримець
 
№ 47 ШТРИХИ ДО МОВНОГО ПОРТРЕТА НАУКОВЦЯ: НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Анотація   PDF
Т. Ф. Осіпова
 
№ 35 ЩЕ КРОК ДО НАУКОВОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ Анотація   Без заголовку
Л. А. Лисиченко, І. В. Тимченко
 
№ 35 ЮРИДИЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРСИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРСУАЗИВНОСТІ Анотація   PDF
М. О. Зайцева, І. О. Петухова
 
№ 48 ЯВИЩЕ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛОГАХ Анотація   PDF
Є. С. Моштаг
 
№ 36 ЯВИЩЕ АТРАКЦІЇ: ВИЯВ НА РІЗНИХ МОВНИХ РІВНЯХ Анотація   Без заголовку
Ю. С. Полтавець
 
№ 57 ЯВИЩЕ ТРАНЗИТИВАЦІЇ ІНТРАНЗИТИВНИХ ДІЄСЛІВ У ЛІРИЧНОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ Анотація   PDF
А. Г. Омельченко
 
Том 2, № 54 “СМІХОВЕ СЛОВО” В РОМАНІ М. О. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» Анотація   PDF
А. Т. Гулак, С. М. Нікіфорова
 
751 - 772 з 772 результатів << < 26 27 28 29 30 31