Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 57 ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУВЕРНЕРІВ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. В. Кордубан
 
№ 61 ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ Анотація   PDF
В. І. Мірошніченко, Т. Ю. Грузевич
 
№ 63 ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КНР Анотація   PDF
Цін Шень
 
№ 58 ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
Н. А. Бугаєць
 
№ 57 ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ДОКОРІННОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
С. В. Черкашин
 
№ 60 ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. В. Салі
 
№ 59 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
І. Є. Семененко
 
№ 60 ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВНИКІВ Анотація   PDF
І. О. Купіна
 
№ 59 ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Д. В. Рязанцева
 
№ 63 ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
О. В. Попова, С. Т. Золотухіна
 
№ 59 ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИСОКОЗДІБНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ) Анотація   PDF
А. С. Ткачов
 
№ 55 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАСОБАМИ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
C. О. Моргунова
 
№ 59 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Н. В. Шварп, Л. М. Калашнікова
 
№ 60 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗВО КНР: КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП Анотація   PDF
Лю Чан
 
№ 56 ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. І. Вересоцька
 
№ 55 ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Т. В. Батієвська
 
№ 56 ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ Анотація   PDF
І. С. Каменська, O. М. Бокшиц
 
№ 58 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИТИНИ В СІМ’Ї Анотація   PDF
О. М. Василенко
 
№ 61 ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
А. В. Черненко
 
№ 58 ЧЕРЛІДИНГ ЯК ДІЄВА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВНЗ Анотація   PDF
Ю. В. Шушпанова
 
№ 58 ШЛЯХИ ВКЛЮЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. С. Моргунова
 
№ 58 ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко
 
226 - 247 з 247 результатів << < 5 6 7 8 9 10