Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 59 РОЛЬ І МІСЦЕ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. А. Гончарова
 
№ 59 РОЛЬ КЕРІВНИКІВ Й ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАДЕТСЬКИХ КОРПУСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
О. В. Єфімова
 
№ 58 РОЛЬ ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Анотація   PDF
О. М. Друганова
 
№ 56 РОЛЬ САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТ. Анотація   PDF
О. М. Царик
 
№ 56 РОЛЬ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА Анотація   PDF
В. В. Масич
 
№ 57 САМОРОЗВИТОК ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЕТАПІ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
М. Є. Матвієнко
 
№ 60 СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП Анотація   PDF
Н. Д. Кабусь
 
№ 61 СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ІНДИКАТОРІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов
 
№ 58 СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ю Є. Перинський
 
№ 58 СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА Анотація   PDF
І. O. Шеплякова
 
№ 58 СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
О. O. Резван
 
№ 63 СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
Н. М. Ткаченко
 
№ 62 СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
C. Ф. Бобровицька, О. В. Семеніхіна
 
№ 62 СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ ХХ СТ. Анотація   PDF
О. М. Іонова, Чжиюн Пей
 
№ 58 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КНР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Ван Цзін І, Тань Сяо
 
№ 58 СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ КУРСАНТІВ ДСНС УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. O. Демент
 
№ 61 СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ Анотація   PDF
О. П. Кірдан
 
№ 57 СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Н. O. Ткачова, Я. О. Чирва
 
№ 58 СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Н. Л. Звєрєва
 
№ 62 СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КІНЕЗІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація   PDF
А. Д. Красілов
 
№ 57 СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
В. П. Жуков
 
№ 56 СУТЬ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ Анотація   PDF
А. В. Маклакова
 
№ 55 СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О. І. Вдовенко
 
№ 61 СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
І. Ф. Прокопенко, О. А. Мкртічян
 
№ 55 ТВОРЧИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Ю. С. Стасевський
 
176 - 200 з 247 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>