Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 46 ДІЄПРИСЛІВНИК У ПРОЕКЦІЇ КАТЕГОРІЇ СТАНУ Анотація   PDF
О. А. Олексенко
 
№ 46 ДІЄСЛІВНА МЕТАФОРА ЯК ДОМІНАНТА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРИНІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ІТАЛІЙСЬКОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
Ю. О. Тимченко
 
№ 36 ДІАЛЕКТНЕ ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКИ В МОВІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА ТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ БІБЛІЇ 1903 РОКУ Анотація   Без заголовку
Т. В. Мороз
 
№ 51 ДЕРЖАВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ОСВІТІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ГАЛУЗЕВУ МЕТАМОВУ Анотація   PDF
В. А. Борисов
 
№ 36 ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ДРІБНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Я. В. Янчишина
 
№ 47 ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЬОРАТИВІВ (на матеріалі української та англійської мов) Анотація   PDF
О. С. Таран
 
№ 40 ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація   PDF
Л. С. Калашник
 
№ 50 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ У СВІТЛІ НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ С. І. ДОРОШЕНКА Анотація   PDF
О. А. Олексенко
 
№ 53 ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПУСУ ТРАНСКРИБОВАНОГО УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О. Ю. Плахотнікова
 
№ 56 ДИНАМІКА ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ Анотація   PDF
І. Ю. Шкіцька
 
№ 46 ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПІДСТИЛЬ ЯК РІЗНОВИД ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Г. Д. Канкаш
 
№ 52 ДИСКУРС ЖАХІВ І ТЕКСТ ЖАХІВ: СПРОБА ТЕОРЕТИЧНОГО ВИОКРЕМЛЕННЯ Анотація   PDF
Я. Ю. Сазонова
 
№ 48 ДИСКУРСИВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА В ЕПІСТОЛАХ М. КУЛІША Анотація   PDF
Ю. В. Невська
 
№ 55 ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ ЗАПОВІТУ ЙОСИФА СЛІПОГО Анотація   PDF
С. М. Мостова
 
№ 40 ДИСКУРСИВНІ СЛОВА ЯК СТИЛЕУТВОРЮВАЛЬНА ДОМІНАНТА ЛИСТІВ М. КУЛІША ДО ДРУЖИНИ Анотація   PDF
Ю. В. Невська
 
№ 57 ДО ПИТАННЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ Анотація   PDF
Н. А. Карпенко
 
№ 44 ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРИСЛІВНИКІВ ПРИЧИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. В. Глотова
 
№ 45 ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТІВ Анотація   PDF
Д. М. Івашенюк
 
№ 51 ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ФІРМОНІМІВ Анотація   PDF
Н. В. Щербакова
 
№ 47 ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДСТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
С. І. Дорошенко
 
№ 45 ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС БІБЛЕЇЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 41 ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ І СЕМАНТИКУ НАЗВ РОСЛИН У БОЛГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ ОДЕЩИНИ Анотація   PDF
О. В. Малаш
 
№ 36 ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   Без заголовку
В. В. Слабоуз, С. В. Рижкова
 
№ 40 ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ» (ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) Анотація   PDF
О. В. Ткаченко
 
№ 53 ДО ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ СТАЛИХ СПОЛУЧЕНЬ РОСІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
А. А. Лучик
 
126 - 150 з 772 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>