Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ НАНОТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
О. М. Кримець
 
№ 37 ЗАСАДИ ДІЛОВОДНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ Анотація   PDF
Л. С. Загребельна
 
№ 39 ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО ЗНАЧУЩОГО КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ТЕКСТАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ Анотація   PDF
Н. Д. Коловоротна
 
№ 48 ЗАСОБИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ОБ’ЄКТА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
Я. В. Андрейко
 
№ 56 ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STREAM-ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. О. Тєлєжкіна, М. В. Голтвеницька
 
№ 51 ЗВЕРТАННЯ-ЕКСПРЕСИВИ В ПЕРЕКЛАДАХ П. КУЛІША ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА» Анотація   PDF
Т. М. Тарасюк, Д. В. Косик
 
№ 36 ЗВ’ЯЗКИ МІЖ СИНТАКСИЧНО РІЗНОПЛАНОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ МОВЛЕННЄВОГО ЛАНЦЮГА ТА ЗА МЕЖАМИ ОДНОГО РЕЧЕННЯ Анотація   PDF
І. С. Попова
 
№ 41 ЗВ’ЯЗОК ТЕРМІНА І ПОНЯТТЯ (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) Анотація   PDF
Н. В. Нікуліна
 
№ 44 ЗГОДА ТА НЕЗГОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Н. О. Рябокінь
 
№ 48 ЗМІНА МОДУСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗАННЯХ КІНЦЯ ХVІІ СТ. Анотація   PDF
О. І. Ніка
 
№ 42 ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ОБ’ЄКТНО-АТРИБУТИВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
Л. В. Шитик
 
№ 53 З’ЯСУВАЛЬНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ УВЕДЕННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О. В. Олійник
 
№ 48 ИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРОМОВИ (на матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1962–1967 рр.) Анотація   PDF
Г. Д. Канкаш
 
№ 43 КАЛІГРАМА ЯК ГРАФІЧНИЙ ВИЯВ МОВНОЇ ГРИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ Анотація   PDF
А. В. Мартакова
 
Том 1, № 54 КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація   PDF
Н. П. Книшенко
 
№ 42 КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ / НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
В. М. Лабетова
 
№ 50 КАТЕГОРІЯ НАСЛІДКУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (Рецензія на монографію С. І. Дорошенка , Н. В. Кринської «Структурно-семантичний синтаксис: складні речення з компонентом наслідку». Харків: ФОП Панов А. М., 2019. – 168 с. Анотація   PDF
Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
 
№ 55 КВАЗІКОМПОЗИЦІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ СЛІВ У РОМАНАХ ТЕРРІ ПРЕТЧЕТТА Анотація   PDF (English)
О. В. Cамойленко
 
№ 52 КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РОЗМОВНІЙ МОВІ (на матеріалі односкладних дієслівних речень) Анотація   PDF
О. О. Шухова
 
№ 40 КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ (на матеріалі простих двоскладних речень) Анотація   PDF
О. О. Шухова
 
№ 44 КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі простих двоскладних речень) Анотація   PDF
О. О. Шухова
 
№ 46 КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНІЗМІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ХIХ СТ. НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ Анотація   PDF
Г. Я. Намачинська
 
№ 55 КОГНІТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ Й КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИЯВИ ВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (британській, американській, австралійській) Анотація   PDF
Л. Я. Гнатюк, Ю. М. Деревянко
 
№ 56 КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯКІСНОЇ ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВОЇ АСИМЕТРІЇ НА РІВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (на прикладі з’ясувальних конструкцій) Анотація   PDF
О. О. Полозова, Н. В. Саламанюк
 
№ 53 КОГНІТИНО-ДИСКУРСИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ Анотація   PDF
І. І. Степанченко
 
176 - 200 з 772 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>