Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 37 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ Анотація   PDF
Н. С. Андріанова
 
№ 35 КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ Анотація   PDF
С. О. Гурбанська
 
№ 38 КОНЦЕПЦІЯ ТЕЗАУРУСА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Анотація   PDF
О. О. Тєлєжкіна
 
№ 52 КОРЕЛЯТИВНІ ПЛОЩИНИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ «ЗЕМЛЯ» Й «КОСМОС» У МОВІ ПОЕЗІЙ П. ПЕРЕБИЙНОСА ТА А. КИЧИНСЬКОГО Анотація   PDF
В. Є. Бєлінська
 
№ 53 КОРОНАВІРУС ЯК ПРЕЦЕДЕНТНА ОДИНИЦЯ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Є. В. Юхно
 
№ 36 КОСМОНІМИ ЯК ПОКАЗНИК ІДІОСТИЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ФАНТАСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Л. С. Зубар
 
№ 43 КРАСА ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ ФЕНОМЕН У ТЕКСТІ КНИГИ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS» Анотація   PDF
М. С. Заоборна
 
№ 40 КРЕАТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ТВОРАХ І. ДРАЧА Анотація   PDF
І. А. Павлова
 
№ 55 КРИТИЧНА ОЦІНКА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ Анотація   PDF
О. В. Халіман
 
№ 59 КРИТИЧНО-ШАНУВАЛЬНИЙ ДИСКУРС: ВІТАЛІЙ РУСАНІВСЬКИЙ У ЧАСОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
Том 1, № 54 КУЛЬТУРНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ СТАТУС (на матеріалі британського художнього дискурсу) Анотація   PDF
М. О. Бєлова
 
№ 47 ЛІДІЯ АНДРІЇВНА ЛИСИЧЕНКО ЯК НАУКОВА ЦІННІСТЬ Анотація   PDF
С. І. Дорошенко
 
№ 57 ЛІНГВІСТИЧНА ОСНОВА ПОЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ЛЕВІТАНСЬКОГО «ДІТИ») Анотація   PDF (English)
О. О. Скоробогатова, Л. Є. Красовицька
 
№ 50 ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА С. І. ДОРОШЕНКА Анотація   PDF
Н. М. Чернушенко
 
№ 40 ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Л. Г. Боярова
 
№ 51 ЛІНГВІСТИЧНИЙ СЕМІОКОД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: МЕТАМОВА, ОБРАЗ, СЕНС Анотація   PDF
О. О. Маленко, Я. В. Романцова
 
№ 41 ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАН ІСПАНСЬКИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЙОГО ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ БАЗІ ДАНИХ Анотація   PDF
Є. В. Купріянов
 
№ 44 ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОГО ЛІДЕРА (публічної комунікативної особистості) Анотація   PDF
М. О. Штуцберг
 
№ 58 ЛІНГВАЛЬНІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЇ НАРАТОРІВ МІСТИЧНИХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
Ф. С. Бацевич
 
№ 38 ЛІНГВАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ОБРАЗІВ У МКС Р. ІВАНИЧУКА (на матеріалі книги «Страдчівський патерик. Символ віри») Анотація   PDF
К. В. Писаренко
 
№ 56 ЛІНГВОКОГНІТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПРАЦЯ В ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (на матеріалі текстів Куп’янщини) Анотація   PDF
Т. І. Крехно, М. І. Кордулян, А. І. Жукова
 
№ 47 ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО «ЧОРНОГО ГУМОРУ» (на матеріалі оповідань Ю. Винничука) Анотація   PDF
Ф. С. Бацевич
 
№ 50 ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ С. І. ДОРОШЕНКА В МОДЕЛЮВАННІ ЕGО-ТЕКСТІВ: ЖАНР ВІНШУВАННЯ-ПРИВІТАННЯ-ПРИСВЯТИ Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 37 ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ І ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА МАТЕРІАЛІ ОДНО- І РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ (української, російської, польської, англійської) Анотація   PDF
Л. Гнатюк
 
Том 2, № 54 ЛІНГВОПОЕТИКА ЯК НАУКОВИЙ ДОСВІД: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДІВ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. О. Маленко
 
226 - 250 з 772 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>