Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 35 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОРТРЕТА ЖІНКИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Анотація   PDF
Н. А. Карпенко
 
№ 40 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БОГ» У «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМЕНТАРІВ І. ФРАНКА Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 35 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «МОВЧАННЯ» В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ: ЛІНГВОКРЕАТИВНА СПРОМОЖНІСТЬ І. ФРАНКА (на матеріалі поеми «Мойсей») Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 45 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ / КОХАННЯ ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВІКТОРА БОЙКА (на матеріалах збірки «Пролог») Анотація   PDF
О. І. Черненко
 
№ 59 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ МАНДРІВКА (ПОДОРОЖ) (на матеріалі збірки «Українські приказки, прислів’я і таке інше», укладеної М. Номисом) Анотація   PDF
С. М. Колонюк
 
№ 38 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАСКУЛІННИХ І ФЕМІННИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Т. Ф. Осіпова
 
№ 39 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІКІВ (на матеріалі твору Р. Іваничука «Хресна проща») Анотація   PDF
К. В. Писаренко
 
№ 49 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ОСУДУ В ПУБЛІЦИСТИЦІ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА Анотація   PDF
Ю. В. Коваленко
 
№ 35 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛІНГВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ Т.Г. ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Т. Ф. Осіпова
 
№ 48 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок») Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 39 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОЧУТТІВ У ЛИСТАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
Том 1, № 54 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНА МЕДІАОБРАЗІВ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКО- Й РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ГАЗЕТИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 38 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СМЕРТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ НАЗВАМИ ПОНЯТЬ ІРРЕАЛЬНОГО СВІТУ Анотація   PDF
О. В. Омельяненко
 
№ 44 ВЕРБАЛЬНИЙ ВИЯВ СКРОМНОСТІ В РЕАКЦІЯХ НА ПОЗИТИВНООЦІННІ МАНІПУЛЕМИ Анотація   PDF
І. Ю. Шкіцька
 
№ 35 ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І СИЛЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н. Д. Коловоротна
 
№ 45 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ Анотація   PDF
Лю Юйин, И. А. Быкова
 
№ 57 ВИБІРКОВА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЄ ТЕРМІНОЗНАВСТВО»: ІНТЕГРАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ, МЕТА Й ЗАВДАННЯ Анотація   PDF
Н. В. Нікуліна, Н. П. Книшенко
 
№ 51 ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО Анотація   PDF
Р. І. Черновол-Ткаченко
 
№ 57 ВИГУКИ ЯК ДИСКУРСИВНІ СЛОВА В АСПЕКТІ ЛІНГВОАКСІОЛОГІЇ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Т. В. Яковлева
 
№ 42 ВИДИ КОНВЕРСІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко) Анотація   PDF
В. Г. Заєць
 
№ 52 ВИДО-ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ Анотація   PDF
О. А. Олексенко
 
№ 38 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ ЯВИЩА ЕВФЕМІЇ Анотація   PDF
Т. В. Світлична
 
№ 35 ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ ІНТЕРСТИЛЬОВОГО ТОНУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ДИСКУРСИВНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
М. М. Донець
 
№ 39 ВИНИКНЕННЯ НОВИХ МОТИВОВАНИХ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ Анотація   PDF
А. С. Стадній
 
№ 37 ВИРАЖАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі сучасної української художньої прози) Анотація   PDF
О. О. Волобуєва
 
76 - 100 з 772 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>