Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 54 КОЛОКАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СФЕРІ МОДИ) Анотація   PDF
І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна
 
№ 48 КОМБІНАТОРИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIII СТ.: АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ШКАЛА КОМПОЗИЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ Анотація   PDF
Г. Дидик-Меуш
 
№ 46 КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ СЛАВЯНСКОГО АКЦЕНТА НОСИТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА Анотація   PDF
Е. М. Толмачёва
 
№ 38 КОМПОНЕНТИ ЦІННІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МОВІ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ Анотація   PDF
М. В. Мамич
 
№ 45 КОМПРЕСОВАНІ АДВЕРБІАЛЬНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ (на матеріалі сучасної французької художньої прози) Анотація   PDF
А. В. Лепетюха
 
№ 58 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ВОЄННОМУ МЕДІАДИСКУРСІ (на матеріалі британських та американських онлайн-публікацій про російсько-українську війну) Анотація   PDF
Т. В. Подуфалова, А. Р. Ільченко
 
№ 38 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНЦІВ В ЕТНОКУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ Анотація   PDF
Н. О. Рябокінь
 
№ 53 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ НАТО В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ Анотація   PDF
В. О. Старух
 
Том 2, № 54 КОМУНІКАТИВНІ СЦЕНАРІЇ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Анотація   PDF
М. В. Жуйкова
 
№ 46 КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття) Анотація   PDF
О. О. Лелюк
 
№ 35 КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НАШОГО БУТТЯ У СВІТЛІ ТЕOРІЇ МОВНОЇ ВІДНОСНОСТІ Е. СЕПІРА – Б. УОРФА Анотація   PDF
В. Д. Сліпецька
 
№ 48 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОТИВНОСТІ ЯК АСПЕКТУ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ Анотація   PDF
М. С. Заоборна
 
№ 43 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ БОГ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком) Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 56 КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ: ПРОБЛЕМИ УСПІШНОСТІ / НЕУСПІШНОСТІ Анотація   PDF
О. О. Маленко
 
№ 35 КОНСТРУКЦІЇ З КОРЕЛЯТАМИ ТАК, ТАКИЙ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ МОВИ ДРАМАТУРГІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
О. В. Ткач, О. О. Переяслова
 
№ 43 КОНТАМІНАЦІЯ СПОРІДНЕНИХ МОВ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В СУЧАСНОМУ РОЗВАЖАЛЬНОМУ АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ КОНТЕНТІ Анотація   PDF
Т. Ю. Лисиченко
 
№ 48 КОНТАМІНОВАНА КОГЕЗІЯ У СИНТАКСЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ Анотація   PDF
М. А. Карп
 
№ 59 КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ОПЕРАЦІОНАЛІЗМ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТЕРМІНОСПОЛУКИ: НОВИЙ ПІДХІД ДО ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
Ю. І. Дем’янчук
 
Том 2, № 54 КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ СИМВОЛІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
М. M. Іщук, М. П. Янісів
 
№ 42 КОНЦЕПТ «БОГ» У ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ Анотація   PDF
Л. Л. Шевченко
 
№ 37 КОНЦЕПТ ЛЮДИНА ЯК ОСНОВА АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ (на матеріалі творів Ф.С. Фіцджеральда) Анотація   PDF
В. І. Соляник
 
№ 45 КОНЦЕПТ СВЯТВЕЧІР У МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація   PDF
Н. В. Плотнікова
 
№ 58 КОНЦЕПТ “ВІЙНА” В УКРАЇНСЬКІЙ ПАРЕМІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (до 95-річчя від дня народження проф. Л. А. Лисиченко) Анотація   PDF
Т. П. Вільчинська, Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька
 
№ 59 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ДРУЖИНИ В СУЧАСНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація   PDF
М. П. Брус
 
№ 36 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОСТМОДЕРНОГО ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   Без заголовку
Н. О. Ткачук
 
201 - 225 з 772 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>