Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 39 ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
В. В. Піддубна
 
Том 2, № 54 ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛІНГВОАКСІОЛОГІЇ НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ": АСПЕКТУАЛЬНИЙ ОГЛЯД (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІКАЦІЙ 2010-2020 РОКІВ) Анотація   PDF
О. В. Халіман
 
№ 40 ВИТОКИ ТЕОРІЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ВЧЕННЯ Л. БУЛАХОВСЬКОГО Анотація   PDF
Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова
 
№ 56 ВИЯВИ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЇ ТА НАДМІРНОСТІ В СЛОВОТВІРНИХ МОДЕЛЯХ (на матеріалі дериватів із семою ‘відсутність’) Анотація   PDF
О. В. Радчук
 
№ 36 ВЛАСНІ НАЗВИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД БІЛОРУСІ, РОСІЇ, УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. В. Григорук
 
№ 36 Вогонь: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ Анотація   Без заголовку
Н. В. Плотнікова
 
№ 39 ВОДА: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ Анотація   PDF
Н. В. Плотнікова
 
№ 36 ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОЙКОНІМІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   Без заголовку
О. В. Шульган
 
№ 39 ВПЛИВ ФОЛЬКЛОРУ НА СЛОВОТВОРЧУ ПРАКТИКУ ПАВЛА ТИЧИНИ Анотація   PDF
О. В. Семенюк
 
№ 40 ВШАНОВУЮЧИ ВИДАТНОГО МОВОЗНАВЦЯ Анотація   PDF
О. А. Олексенко
 
№ 36 ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ БУЖОК Анотація   PDF
А. О. Коханська
 
№ 41 ГІПОНІМІЯ ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
Т. В. Михайлова
 
№ 35 ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ В ТЛУМАЧЕННІ ІВАНА ФРАНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФІКСАЦІЇ ПОЛОНІЗМІВ (ВЛАСНІ НАЗВИ) Анотація   PDF
О. М. Прасол
 
№ 48 ГОМЕОТЕЛЕВТ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
О. О. Тєлєжкіна
 
Том 2, № 54 ГОРТАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТИП ВИРАЖЕННЯ СПОНУКАННЯ ДО СУМІСНОЇ ДІЇ Анотація   PDF
Л. В. Умрихіна
 
№ 51 ГРА ЗВУКОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: лінгвостилістичний вимір Анотація   PDF
О. О. Тєлєжкіна
 
№ 48 ГРАМАТИКА МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА: ФУНКЦІЙНО-ПРЕСКРИПТИВНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
 
№ 52 ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Ж. В. Краснобаєва-Чорна
 
№ 42 ГРАМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : КАТЕГОРІЙНА ДІЄСЛІВНІСТЬ Анотація   PDF
А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
 
№ 46 ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. В. Халіман
 
№ 51 ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДНИНИ: МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІННИХ СМИСЛІВ Анотація   PDF
О. В. Халіман
 
№ 36 ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ОБ'ЄКТИВАЦІЇ ГЕНДЕРУ В АВТОБІОГРАФІЯХ (на матеріалі англомовних художніх творів ХХІ століття) Анотація   Без заголовку
В. В. Щербицька
 
№ 50 ГРАМАТИЧНИЙ СТАТУС ДІЄПРИСЛІВНИКА В СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ Анотація   PDF
Л. К. Лисак
 
№ 39 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОЗНАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА (Попов С.Л. — Русская грамматическая вариантность в когнитивно-эво- люционном освещении: монография. — Харьков: Міськдруг, 2014. — 304 с.) Анотація   PDF
О. О. Маленко
 
№ 37 ГРАФІЧНО НЕАДАПТОВАНІ АНГЛІЦИЗМИ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ Анотація   PDF
Н. В. Слобода
 
101 - 125 з 772 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>