Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 59 До читачів журнал у «Лінгвістичні дослідження» Анотація   PDF
Від редколегії
 
№ 44 ДОЛАЮЧИ ПРОСТІР І ЧАС (наукові форуми нового формату) Анотація   PDF
О. О. Маленко
 
№ 48 ДОРОБОК ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Н. М. Карікова
 
№ 48 ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація   PDF
Л. В. Клименко
 
№ 44 ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ» Анотація   PDF
О. І. Пономаренко
 
№ 58 ЕКЗИСТЕНЦІЙНА КАТЕГОРІЯ ЖИТТЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. С. Джеріх
 
№ 47 ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Л. А. Лисиченко
 
№ 50 ЕКСПРЕСІЯ ЯК ЧИННИК СТИЛЬОВОЇ ПЕРЕОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація   PDF
А. А. Ковтун
 
№ 52 ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ІНШОМОВНОГО СЛОВА В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛОГАХ Анотація   PDF
Є. С. Моштаг
 
№ 58 ЕКСПРЕСИВНО-ЕМОЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЗВУКОВИХ ПОВТОРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ БІБЛІЇ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (English)
I. Lobachova
 
№ 53 ЕЛІПТИЧНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ (на матеріалі оповідання Б. Рейман “Die Geschwister”) Анотація   PDF
Н. В. Романова
 
№ 58 ЕМОТИВНИЙ ПРОСТІР ОПОВІДАННЯ БРИГІТИ РЕЙМАН «DIE GESCHWISTER» Анотація   PDF
Н. В. Романова
 
№ 39 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГІДРОНІМІЇ ДОНУ (Отін Є.С. Гидронимия Дона. – Донецк: Юго-Восток, 2011. Т. 1: Верхний и Средний Дон. – 575 с. – Т. 2: Нижний Дон. – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 792 с.) Анотація   PDF
А. М. Поповський
 
№ 39 ЕТАЛОННИЙ І РЕАЛЬНИЙ ТИПИ КОМУНІКАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ Анотація   PDF
Л. М. Пелепейченко, О. О. Павлова
 
№ 37 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ СІМ’Я ( ) В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
А. А. Рижкіна
 
№ 39 ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Ю. В. Святюк
 
№ 40 ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі української поезії ХХ–ХХI сторіч) Анотація   PDF
О. Г. Радько
 
№ 38 ЕТНОМАКРОКОД ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
Л. В. Савченко
 
№ 38 ЕФЕКТИВНІСТЬ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА Анотація   PDF
І. Ю. Шкіцька
 
№ 38 ЖІНОЧЕ ПИСЬМО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? (лінгвостилістичні особливості сучасної української жіночої прози) Анотація   PDF
Л. І. Шутова
 
№ 38 ЖАРҐОНОВИЙ «ЖІНОЧИЙ» СЛОВОТВІР НА ТЛІ ЛІТЕРАТУРНОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
А. М. Нелюба
 
Том 1, № 54 ЖИТТЄДАЙНІ СТРУМЕНІ ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА КАЛАШНИКА Анотація   PDF
М. І. Степаненко
 
№ 45 ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ, РЕПРЕЗЕНТОВАНИХ У ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СЛОВНИКАХ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Н. П. Книшенко
 
№ 37 ЗАЙМЕННИКИ Я І ТИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО Анотація   PDF
Ю. О. Шаренко
 
№ 59 ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ ЯК МАРКЕР ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ Анотація   PDF
О. А. Семенюк
 
151 - 175 з 772 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>