Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 44 ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ МОВНІ РЕАКЦІЇ У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ТА США: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ Анотація   PDF
В. О. Старух
 
№ 53 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ БІБЛІЙНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ — АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ТЕОЛІНГВІСТИКИ Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 40 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ РОМАНІВ ДЖ. Г. АРЧЕРА «КАЇН І АВЕЛЬ», «БЛУДНА ДОЧКА» І «ОДИНАДЦЯТА ЗАПОВІДЬ» З БІБЛІЄЮ Анотація   PDF
Ю. О. Шпак
 
№ 35 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ В УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) Анотація   PDF
О. А. Ільченко
 
№ 39 ІНТИМІЗАЦІЯ ЯК МОВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМАІНТИМІЗАЦІЯ ЯК МОВОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Ю. Г. Зайцева
 
№ 48 ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ (СТИСЛИЙ ОГЛЯД) Анотація   PDF
В. Д. Соприкіна
 
№ 39 ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОНОМАСТИКОНУ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ Анотація   PDF
С. Г. Бутко
 
№ 37 ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ Анотація   PDF
О. М. Прасол
 
№ 39 ІСТОРІЯ ФОРМ ДАВАЛЬНОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ ІМЕН ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ (лінгвоісторіографічний аспект) Анотація   PDF
Т. І. Приступа
 
№ 56 АБРЕВІАТУРИ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ОСВІТИ: ОСНОВНІ ТИПИ, СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФУНКЦІОНУВАННЯ (на матеріалі англійської та французької мов) Анотація   PDF
В. А. Борисов
 
№ 44 АБРЕВІАТУРНІ ТА СИМВОЛЬНІ ДУБЛЕТИ В СИНТАКСИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. І. Васецька
 
№ 53 АВТОРИТЕТНЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ В ГАЛУЗІ ТЕОРІЇ МОВОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 37 АДАПТАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ СЕМАНТИКИ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ Анотація   PDF
Н. М. Кувшинова
 
№ 42 АД’ЄКТИВНА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА НОМІНАЦІЯ В НЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА Анотація   PDF
М. І. Бабій
 
№ 59 АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. В. Халіман, О. О. Гнатишева
 
№ 59 АКТ УАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (Архангельська А. Femina cognita. Українська жінка у слові й словнику: моногр. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. 444 с.) Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 46 АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІДТІНКУ «СТРАХ-БЛАГОГОВІННЯ» КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЖАХІВ Анотація   PDF
Я. Ю. Сазонова
 
№ 51 АКТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ СПОСОБУ ДІЇ Й ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ ДОМІНАНТИ В РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ НОВОГО ЧАСУ Анотація   PDF
Н. І. Самсоненко
 
№ 59 АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПОШУКУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ОНІМОМ (ЗА КОРПУСОМ ГРАК-17) Анотація   PDF
Н. В. Щербакова, І. А. Павлова
 
№ 35 АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
Л. Б. Гаращенко
 
№ 53 АНГЛІЙСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ КОРОНАВІРУСНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Л. О. Сандига, Т. В. Свиридюк, С. В. Романчук
 
№ 50 АНГЛІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ДИСКУРС КІНЦЯ СІМНАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД Анотація   PDF (English)
О. В. Маріна
 
№ 55 АНТРОПОНІМІКОН МЕШКАНЦІВ ПОЗНАНІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) : УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД Анотація   PDF
Т. А. Космеда, Д. Янчура
 
№ 46 АНТРОПОНІМІКОН РОМАНУ «ЕҐОЇСТ» МАРИНИ ГРИМИЧ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
 
№ 55 АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
О. В. Палатовська
 
26 - 50 з 772 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>