Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 47 АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛО- ТА ФРАНКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СЕМАНТИЧНОМУ ТА СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Анотація   PDF
І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна
 
№ 44 АСИМЕТРИЧНІ ПРОЯВИ НА РІВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ МЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. О. Полозова
 
№ 45 АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НОВОТВОРІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
М. С. Глуховська
 
№ 35 АСПЕКТИ ЗАСВОЄННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Н. О. Попова, О. Б. Петрова
 
№ 47 БІБЛІЇЗМИ Й РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ: СПРОБА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 36 БІЛІНГВІЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛІНГВОСТИЛІСТИКУ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ (на матеріалі реклами Слобожанщини) Анотація   Без заголовку
І. Б. Іванова
 
Том 2, № 54 БІЛЯ ВИТОКІВ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЕТИМОЛОГІЇ Анотація   PDF
І. М. Нечитайло
 
№ 39 БІОЛОГІЧНІ НОМЕНИ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДУВАННЯ ДІЙСНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Дудник
 
Том 1, № 54 БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРА й ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА Анотація   PDF
С. М. Колонюк
 
№ 36 БАНКОНІМИ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: МОТИВАЦІЯ, ТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА Анотація   PDF
В. В. Дубчак
 
№ 41 БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ – КОНСТИТУЕНТЫ «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ» СМЫСЛОВ И ЗНАЧЕНИЙ Анотація   PDF (Русский)
Д. П. Амичба
 
№ 35 ВІДБИТТЯ ПРОЦЕСУ ВНОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ ПО В МОВІ РАННІХ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ Б. АНТОНЕНКА -ДАВИДОВИЧА Анотація   PDF
Н. М. Карікова
 
№ 44 ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧИСЛА В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ Анотація   PDF
І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко
 
№ 39 ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЛЮДИНА» В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА Анотація   PDF
В. І. Соляник
 
№ 48 ВІДСТОЮВАННЯ ПРАВ РУСЬКОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ ЯК УРЯДОВОЇ НА ВСЕНАРОДНИХ ВІЧАХ І ЗІБРАННЯХ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПІД ЧАС АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ Анотація   PDF
Б. М. Сокіл
 
№ 56 ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ПОВІСТІ МАРКА ВОВЧКА «ІНСТИТУТКА» Анотація   PDF
О. В. Зосімова, Ю. С. Лисянська
 
№ 53 ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
Н. А. Карпенко, М. О. Клавкіна
 
Том 2, № 54 ВІДТВОРЕННЯ ПРАГМАТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ПРОМОВ Г. КЛІНТОН Анотація   PDF
Н. А. Карпенко, А. П. Кудрявцева
 
№ 35 ВІДТВОРЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕКСТУ В ПЕРЕКЛАДІ Анотація   PDF
Л. В. Горішна
 
№ 36 ВІДТВОРЕННЯ ТАНАТОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПТІВ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА Анотація   Без заголовку
М. Г. Шленьова
 
№ 50 ВІДТОЧУЮЧИ МОВНУ МАЙСТЕРНІСТЬ (Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 436 с.) Анотація   PDF
К. Ю. Голобородько
 
№ 57 ВАРІАНТИ ПРИСЛІВНИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Ю. М. Суховець
 
№ 43 ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НОВИХ МОВНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 58 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОГО СВІТОВІДЧУВАННЯ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ІВАНА НИЗОВОГО Анотація   PDF
О. О. Тєлєжкіна
 
№ 37 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕТНОПСИХІЧНОГО АРХЕТИПУ «ВІРА» В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ...» Анотація   PDF
С. В. Помирча, Т. В. Полякова
 
51 - 75 з 772 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>