Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 48 НАЙТИПОВІШІ РІЗНОВИДИ ТА ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНАФОРИЧНОГО ПОВТОРУ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ Анотація   PDF
І. В. Горобець
 
№ 36 НАОЧНІСТЬ У КУРСІ «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА» Анотація   Без заголовку
С. І. Дорошенко
 
№ 42 НАРОДЖЕННЯ: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ Анотація   PDF
Н. В. Плотнікова
 
№ 59 НАРОДНИЙ ГУМОР У САТИРИЧНІЙ ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. М. Тиховська, Т. О. Лях
 
№ 50 НАУКОВІ ЧИТАННЯ НА ПОШАНУВАННЯ 95-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ДОРОШЕНКА При майстрах якось легше. Вони — як Атланти. Держать небо на плечах. Тому і є висота.Ліна Костенко Анотація   PDF
О. О. Маленко
 
№ 40 НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ТЕРМІНОПОНЯТЬ КІНОІНДУСТРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КІНОЛЕКСИКОГРАФІЇ Анотація   PDF
О. В. Ісаєнко
 
№ 44 НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ Анотація   PDF
Е. В. Палатовская
 
№ 56 НАЦІЄЦЕНТРИЗМ, ЛІНГВОПАТРІОТИЗМ І ФЕМІНІЗМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ВИМІРАХ СУЧАСНОЇ ПОЛІФУНКЦІЙНОЇ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 39 НАЦІОНАЛЬНІ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ НЕВЕРБАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
В. О. Старух
 
№ 44 НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ДІМ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі асоціативного експерименту) Анотація   PDF
Ю. М. Лебеденко, Я. В. Василенко
 
№ 41 НАЦІОНАЛЬНА ФАХОВА МОВА В ЦАРИНІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «АВТО І ШЛЯХИ» Анотація   PDF
Н. П. Книшенко
 
№ 52 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НОМЕНКЛАТУРНИХ ЗНАКІВ (НОМЕНІВ) НА ПОЗНАЧЕННЯ АВТОБУСНОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Н. В. Нікуліна
 
№ 56 НЕВЛАСНЕ ПИТАЛЬНІ БЕЗОСОБОВО-ІНФІНІТИВНІ РЕЧЕННЯ В АСПЕКТІ ГРАМАТИКИ ОЦІНКИ Анотація   PDF
О. В. Халіман
 
№ 50 НЕМОТИВОВАНІ СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВИ З ДРУГИМ НЕСОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ НА ОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
О. І. Мізіна, Т. К. Ісаєнко
 
№ 45 НЕОЛОГІЗМ, ОКАЗІОНАЛІЗМ, ПОТЕНЦІЙНЕ СЛОВО: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ Анотація   PDF
Є. Б. Новікова
 
№ 58 НЕОЛОГІЧНІ УКРАЇНІЗМИ В МОВІ ПОЛЬСЬКИХ НОВИН: СІЧЕНЬ 2021 – СІЧЕНЬ 2023 (корпусне дослідження) Анотація   PDF
О. В. Палатовська, Є. С. Сова
 
№ 41 НЕОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СИСТЕМА Анотація   PDF
В. В. Максимчук
 
№ 39 НЕОЛОГИЗМЫ 2014 ГОДА Анотація   PDF
И. А. Быкова
 
№ 42 НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
А. А. Ковтун
 
№ 48 НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОДИНАМІКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Ю. О. Цуркан
 
№ 35 НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОСТІ Анотація   PDF
І. О. Купіна
 
№ 50 НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ СТИЛІСТ Анотація   PDF
В. С. Калашник
 
№ 48 НЕПРОМИНУЩІСТЬ ВТІЛЕНОГО В СЛОВІ Анотація   PDF
О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх
 
№ 51 НОВІ НАПРАЦЮВАННЯ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕОЛІНГВІСТИКИ Анотація   PDF
А. А. Ковтун
 
№ 58 НОВІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧ Анотація   PDF
В. Ю. Дроботенко, О. А. Cтишов
 
351 - 375 з 772 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>