Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 35 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА В СТУДІЯХ НАД ІСТОРІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА Анотація   PDF
К. Д. Каруник
 
№ 42 МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ: ЕКВОНІМІЧНИЙ РІЗНОВИД У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ Анотація   PDF
Г. В. Кочерга
 
№ 35 МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (к постановке проблемы) Анотація   PDF
Н. В. Рудая
 
№ 43 МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ СВАРКА, СУПЕРЕЧКА ЯК РІЗНОВИДИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС «НЕГАТИВНОЇ» КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) Анотація   PDF
В. Д. Сліпецька
 
№ 38 МОВЛЕННЄВА МАНІПУЛЯЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О. В. Маріна
 
№ 45 МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ОСУДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ Анотація   PDF
Ю. В. Коваленко
 
№ 46 МОВЛЕННЄВИЙ ПАСПОРТ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ: ГРАМАТИКА ТА ПОЕТИКА ПОМИЛОК Анотація   PDF
Т. Ю. Лисиченко
 
№ 57 МОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОТИВІВ У ТРАГІЧНІЙ ПОЕЗІЇ БОРИСА ЧИЧИБАБІНА Анотація   PDF
Ж. М. Гончарова
 
№ 37 МОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АБСУРДУ В П’ЄСАХ МИКОЛИ КУЛІША Анотація   PDF
Ф. С. Бацевич
 
№ 52 МОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ НА ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ТЛІ Анотація   PDF
В. П. Сімонок
 
№ 51 МОВНІ ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ Анотація   PDF
Ю. Г. Зайцева
 
№ 43 МОВНІ ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ Анотація   PDF
Ю. Г. Зайцева
 
№ 35 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПРЕСІОНІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) Анотація   PDF
Ю. О. Тимченко
 
№ 43 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАРОКОВОЇ ІДЕЇ БОРОТЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ ХVII CТ. Анотація   PDF
Ю. О. Зелінська
 
№ 48 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНО-ІРОНІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ПРОЗІ ВАСИЛЯ СЛАПЧУКА Анотація   PDF
О. П. Штонь
 
№ 51 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В ОПОВІДАННІ «ГУСЕНЯТКО» М. ВІНГРАНОВСЬКОГО Анотація   PDF
М. С. Скидан
 
№ 47 МОВНІ ЗАСОБИ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯРИНИ В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…» Анотація   PDF
С. В. Помирча
 
№ 43 МОВНІ КЛІШЕ ЯК СКЛАДНИК СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИКІВ Анотація   PDF
І. С. Попова, К. А. Карасьова
 
№ 45 МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ СЕМЕНА КЛИМОВСЬКОГО «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ» Анотація   PDF
О. О. Чевичелова
 
Том 2, № 54 МОВНІ ЧИННИКИ Й МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВОЇ АСИМЕТРІЇ В ЄДНАЛЬНИХ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ Анотація   PDF
О. О. Полозова
 
№ 39 МОВНА ГРА В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ Й СТИЛІСТИКИ Анотація   PDF
А. В. Мартакова
 
№ 48 МОВНА ГРА: ФОНЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОГО ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
А. В. Мартакова
 
№ 50 МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІОГРАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІНЦЯ Анотація   PDF
Л. С. Загребельна
 
№ 36 МОВНА ПАРАДИГМА РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Анотація   Без заголовку
Т. Й. Жалко
 
№ 52 МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ МІФОЛОГІЧНОГО ГЕРОЯ В БРИТАНСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТЕКСТАХ Анотація   PDF
Г. О. Крапівнік
 
301 - 325 з 772 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>