Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 58 ЛОКАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ V + ПО + NХ У ВИМІРІ МІЖМОВНОГО КОНТАКТУВАННЯ СЕМАНТИКА , ГРАМАТИКА , КОДИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
Н. С. Степаненко
 
№ 52 ЛОКАТИВНА ФУНКЦІЯ ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ: ФАКТИ АСИМЕТРІЇ Анотація   PDF
Н. С. Степаненко
 
№ 56 ЛОКАТИВНА ФУНКЦІЯ РОДОВОГО ВІДМІНКА: УКРАЇНСЬКО -РОСІЙСЬКІ АСИМЕТРІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ Анотація   PDF
Н. С. Степаненко
 
№ 47 ЛЮДИНА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація   PDF
В. П. Сімонок
 
№ 35 ЛЮДИНА-ТВОРЕЦЬ І ЛЮДИНА ВІД ТВОРЦЯ – СИМВОЛИ ТВОРЧОСТІ В. СВІДЗІНСЬКОГО ТА М. ДРАЙ-ХМАРИ Анотація   PDF
С. О. Белевцова
 
№ 41 МІЖГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ В ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ СФЕРИ КІНО Анотація   PDF
О. В. Ісаєнко
 
№ 53 МІЖГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
О. М. Кримець
 
№ 42 МІЖФРАЗОВІ ЗВ’ЯЗКИ У НАДФРАЗОВИХ ЄДНОСТЯХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
І. М. Кочан
 
№ 56 МІЛІТІПСЕВДОНІМИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД АНТРОПОНІМІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ Анотація   PDF
В. І. Калініченко
 
№ 37 МІСЦЕ ДОНБАСУ В МОВНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. Г. Шленьова
 
№ 48 МІСЦЕ ЗАЙМЕННИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
О. В. Калашник
 
№ 45 МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. В. Гаврилова
 
№ 45 МІСЦЕ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОЯСНЮВАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ У КЛАСИФІКАЦІЯХ СКЛАДНОГО СПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ Анотація   PDF
В. М. Терещенко
 
№ 47 МЕДІЙНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Анотація   PDF
Д. Ю. Сизонов
 
№ 41 МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ ГЕМ- (ГЕМ(О)-, ГЕМАТ(О)-) ТА КРОВ(О)- У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Г. О. Германович
 
№ 58 МЕНТІОЛОГІЯ В ПЛОЩИНІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФЕСОРА Л. А. ЛИСИЧЕНКО Анотація   PDF
В. І. Калініченко
 
Том 2, № 54 МЕТАФОРА В ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
В. А. Борисов
 
№ 45 МЕТАФОРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ СТУДІЙ Анотація   PDF
О. М. Лисенко
 
№ 36 МЕТАФОРА ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПЕРЕКОНАННЯ ЕЛЕКТОРАТУ ТА ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНУ ДУМКУ В ПРОМОВАХ ПОЛІТИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ Анотація   Без заголовку
К. А. Шелкова
 
№ 38 МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ В МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ БОРИСА ОЛІЙНИКА Анотація   PDF
О. В. Діброва
 
Том 1, № 54 МЕТАФОРИЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ХАОС» У ПОЕЗІЇ Ф.І. ТЮТЧЕВА Анотація   PDF
І. А. Камєнєва
 
№ 38 МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ МОВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Н. Д. Коловоротна
 
№ 40 МЕТАФОРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО МОЛДАВСЬКОГО ЦИКЛУ Анотація   PDF
Ю. О. Тимченко
 
№ 55 МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ УЧНІВСЬКОГО ПІДКОРПУСУ УКРАЇНСЬКОГО ТРАНСКРИБОВАНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О. Ю. Плахотнікова
 
№ 41 МЕТОДИКИ ВІДБОРУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО МІНІМУМУ Анотація   PDF
Г. Т. Кузь
 
276 - 300 з 772 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>