Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ С. САПЕЛЯКА Анотація   PDF
Я. А. Скидан
 
№ 56 МОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, СОЦІОЛІНГВІСТИКА, ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: НАЙНОВІТНІШІ ВИМІРИ Анотація   PDF
М. І. Степаненко
 
№ 48 МОВНИЙ ОБРАЗ ВОДИ У ТВОРЧОСТІ П. ПЕРЕБИЙНОСА Анотація   PDF
В. Є. Бєлінська
 
№ 56 МОВНИЙ ОБРАЗ ПРОСТОРУ В ОПОВІДАННІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО «ПЕРВІНКА» Анотація   PDF
М. С. Скидан
 
№ 38 МОВНИЙ ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В «СПІВОМОВКАХ» СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО (до 180-річчя від дня народження письменника) Анотація   PDF
Н. В. Піддубна
 
№ 59 МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ЗНАК КУЛЬТУРИ “СЛОВО” В МОВОТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ Анотація   PDF
А. О. Палаш
 
№ 47 МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ-ВЧЕНОГО В ПАЛІТРІ СПОГАДІВ КОЛЕГ, УЧНІВ, ПОСЛІДОВНИКІВ Анотація   PDF
Т. Ю. Лисиченко
 
№ 55 МОВНО-ПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТУ Я (EGO) В ЗМІСТОВИХ ЦЕНТРАХ ІДІОСИЛЮ ІВАНА ПЕРЕПЕЛЯКА Анотація   PDF
В. М. Горенко
 
№ 51 МОВНОСОЦІУМНА ГРАМАТИКА АНАТОЛІЯ ЗАГНІТКА Анотація   PDF
Т. А. Космеда
 
№ 37 МОДАЛЬНІСТЬ, ОЦІНКА, ЕВІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ, ЕМПАТІЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ (на матеріалі епістолярію М. Куліша) Анотація   PDF
Ю. В. Невська
 
№ 49 МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ Анотація   PDF
О. А. Москвичова
 
№ 39 МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ ГРИ У ТВОРАХ ЮРКА ІЗДРИКА Анотація   PDF
Н. А. Карпенко
 
№ 49 МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ ЗАСОБАМИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
Т. М. Мішеніна, К. А. Качайло
 
№ 56 МОДЕРНІ ПОСІБНИКИ ІЗ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ Анотація   PDF
В. А. Папіш
 
№ 35 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   Без заголовку
В. П. Сімонок
 
№ 45 МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВОВОГО ЕФЕКТУ АФЕКТОНІМІВ Анотація   PDF
О. І. Мокляк
 
№ 42 МОРФОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ: ПОГЛЯДИ ДОСЛІДНИКІВ Анотація   PDF
Т. Ю. Мороз
 
№ 53 МОРФОЛОГІЧНО АКЦЕНТОВАНІ ПОВТОРИ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ПОЕТИЦІ Анотація   PDF
О. В. Калашник, О. А. Олексенко
 
№ 38 МОТИВАЦІЙНИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЯК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ТИП Анотація   PDF
Н. А. Цимбал
 
№ 55 МОТИВАЦІЯ НАЗВ БРИТАНСЬКИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
О. В. Зосімова, О. І. Лісна
 
№ 53 МОТИВАЦІЯ ПРІЗВИСЬК СПОРТИВНИХ КОМАНД АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ І КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
О. В. Зосімова, Т. О. Очнєва
 
№ 56 МОТИВНА СТРУКТУРА ТЕКСТУ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
М. С. Заоборна
 
№ 52 НІМЕЦЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Л. Г. Боярова
 
№ 48 НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
В. В. Скачкова
 
№ 35 НАЗВИ СОРОЧКИ ТА ЇЇ ДЕТАЛЕЙ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ Анотація   PDF
Г. Г. Березовська
 
326 - 350 з 772 результатів << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>