Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 54 ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ ДИХОТОМІЧНОЇ ПРИРОДИ МОТИВУ ЯК ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІТЕРАТУРИ ФАКТУ Анотація   PDF
М. С. Заоборна
 
№ 43 ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРФОРМАТИВНИХ АКТІВ ЗАБОРОНИ І ДОЗВОЛУ Анотація   PDF
А. В. Дедухно
 
№ 48 ЛІТУРГІЙНА ЛЕКСИКА В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ: СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ Анотація   PDF
Н. В. Пуряєва
 
№ 45 ЛІТУРГІЙНА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА В МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Анотація   PDF
Н. В. Пуряєва
 
Том 2, № 54 ЛЕКСЕМА ДАХ: ЛІТЕРАТУРНА VS СЛЕНГОВА Анотація   PDF
О. С. Таран, Ю. М. Лебеденко
 
№ 36 Лексика волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса «Століття Якова» Анотація   Без заголовку
А. Ю. Яворський
 
№ 36 ЛЕКСИКА ЕПІСТОЛЯРІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ Анотація   PDF
Н. В. Таванець
 
№ 36 ЛЕКСИКА ЗІ СЛЕНГУ ХІПІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
О. С. Таран
 
№ 56 ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕПРЕТАЦІЯ ФЕМІНІТИВІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Анотація   PDF
М. П. Брус
 
№ 47 ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ FACIAL EXPRESSION / МІМІКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Т. В. Подуфалова, І. К. Козка
 
№ 58 ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ (на матеріалі текстів соціально-побутової казки) Анотація   PDF
Р. Л. Сердега
 
№ 48 ЛЕКСИКОГРАФІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ Анотація   PDF
О. С. Черемська
 
№ 49 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ У ТВОРАХ Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА Анотація   PDF
І. А. Павлова, М. Є. Тімановська
 
№ 41 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ Й СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ КАРТЯРСТВА В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Л. І. Бобчинець
 
№ 36 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ Анотація   Без заголовку
В. Б. Коновалова, Н. В. Лутай
 
№ 36 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ МАКРОПОЛЯ «ЛюДИНА» В УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ БІБЛІЇ ХХ СТ. Анотація   Без заголовку
І. М. Лобачова
 
№ 51 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ Й СТРУКТУРА МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ Анотація   PDF (English)
І. Я. Заліпська
 
№ 39 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СИСТЕМА ВОКАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ Анотація   PDF
І. В. Стоцька
 
№ 38 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ДОРОГА В МАКРОТЕКСТІ ПОЕЗІЙ М.Т. РИЛЬСЬКОГО Анотація   PDF
Т. Ю. Лисиченко
 
№ 42 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ «БІЛИЙ», «ЧОРНИЙ» ТА «ЧЕРВОНИЙ» У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича) Анотація   PDF
Л. І. Дужа
 
№ 42 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СИНТАКСИЧНИЙ СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА Анотація   PDF
М. Д. Хименець
 
№ 44 ЛЕКСИЧНІ РІВНІ Й ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
М. О. Колпаков
 
№ 35 ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА Анотація   PDF
З. І. Висоцька
 
№ 35 ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ БУЛАХОВСЬКИЙ (до 125-річчя від дня народження) Анотація   Без заголовку
Т. Ю. Лисиченко
 
№ 58 ЛОГІКА ДИНАМІЧНИХ ЗМІН У ПОБУДОВІ ОНТОЛОГІЇ ВИГАДАНОГО СВІТУ ТЕКСТУ ЖАХІВ Анотація   PDF
Я. Ю. Сазонова
 
251 - 275 з 772 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>