Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 57 КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
О. O. Осова
 
№ 62 КРИТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
І. І. Харченко
 
№ 58 КРИТИКА РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Л. П. Ткаченко
 
№ 58 КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА Анотація   PDF
В. І. Конаржевська, А. Є. Сіренко
 
№ 58 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЕМАНАЦІЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
К. В. Мулик, К. В. Максимова
 
№ 61 ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Анотація   PDF
Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер
 
№ 56 МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Л. М. Кісіль
 
№ 59 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. О. Пономарьова
 
№ 58 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
С. М. Хатунцева
 
№ 62 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НОРВЕГІЇ Анотація   PDF
Г. В. Трухан
 
№ 55 МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ Анотація   PDF
Н. В. Сулаєва
 
№ 58 МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Н. O. Пономарьова
 
№ 63 МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
В. В. Желанова
 
№ 62 МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. В. Борисенко
 
№ 63 МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ Анотація   PDF
Д. С. Коваль
 
№ 56 МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Н. A. Хміль
 
№ 57 НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE Анотація   PDF
Т. Ю. Томашевська
 
№ 56 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
А. В. Пасічніченко
 
№ 63 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ГРАНТОВА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
С. О. Васильєва, А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 58 НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВЦІ ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ Анотація   PDF
В. Г. Дем’янова
 
№ 62 НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ Анотація   PDF
О. М. Масюк, Н. М. Сінопальнікова, Л. І. Титаренко
 
№ 63 НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ХХ СТ. Анотація   PDF
О. М. Кін
 
№ 55 НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
О. П. Демченко
 
№ 60 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ В США Анотація   PDF
О. А. Сергеєва
 
№ 56 НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н. С. Моргунова
 
76 - 100 з 247 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>