Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
О. М. Василенко
 
№ 62 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Пономаренко
 
№ 55 ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
М. О. Князян
 
№ 56 ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 58 ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. В. Таможська
 
№ 57 ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
В. В. Лебедєва
 
№ 56 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ Анотація   PDF
В. В. Гаргін
 
№ 55 ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДЕМОНСТРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
Г. В. Джевага
 
№ 57 ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Ю. М. Лущик
 
№ 63 ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ Анотація   PDF
О. І. Башкір
 
№ 57 ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНИХ ВИШАХ Анотація   PDF
О. С. Ісаєва
 
№ 60 КАТЕГОРІЯ ВДЯЧНОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО Анотація   PDF
Т. В. Петренко
 
№ 63 КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Анотація   PDF
Л. О. Голубнича, О. В. Каданер
 
№ 59 КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ІНСТРУМЕНТА ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ ІКТ-УМІНЬ УЧНІВ Анотація   PDF
В. М. Андрієвська, А. І. Прокопенко
 
№ 56 КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
І. Є. Семененко
 
№ 60 КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КНР ЗАСОБАМИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОПЕРИ Анотація   PDF
Тань Сяо
 
№ 59 КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КРЕАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНЖЕНЕРА» Анотація   PDF
С. Д. Дімітрова-Бурлаєнко
 
№ 58 КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У 2000-НІ РОКИ Анотація   PDF
М. Е. Пісоцька
 
№ 56 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
О. П. Кальнік
 
№ 56 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
В. М. Олішевич
 
№ 58 КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
В. В. Масич
 
№ 62 КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
А. П. Гриценко
 
№ 58 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Л. М. Кісіль
 
№ 61 КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ Анотація   PDF
І. А. Прокопенко
 
№ 62 КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
А. І. Кубатко
 
51 - 75 з 247 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>