Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 40 ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. А. Будянська
 
№ 43 ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТ СТУДЕНТІВ У ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ Анотація   PDF
С. В. Міхно
 
№ 40 ДИСПУТ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФРАНЦІЇ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 42 ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 60-70 рр. ХІХ століття Анотація   PDF
Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна
 
№ 39 ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ Анотація   PDF
Т. О. Довженко
 
№ 46 ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ УЧНІВ: ЦІЛЬОВИЙ І ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТИ Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Я. В. Волкова
 
№ 53 ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ЛІДЕРА В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ Анотація   PDF
О. М. Друганова, В. М. Білик, А. О. Денисенко
 
№ 53 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. В. Сисоєв
 
№ 55 ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА» Анотація   PDF (English)
K. І. Chykharina
 
№ 39 ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ Анотація   PDF
Н. О. Шевченко
 
№ 46 ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
С. М. Нікіфорова, Н. І. Пивоварова, О. І. Пивоварова
 
№ 46 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
I. О. Шпак
 
№ 53 ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК ЯК СКЛАДОВА ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР Анотація   PDF
В. В. Фомін, Ло Юаньвень, Тянь Фейфань
 
№ 51 ЕФЕКТИВНЕ НАВЧАННЯ – ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ І ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк
 
№ 49 ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ Анотація   PDF
Л. А. Штефан, К. Є. Каліна
 
№ 41 ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. В. Глушич
 
№ 51 ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
К. О. Лебедєва
 
№ 41 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ю. A. Британ
 
№ 50 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
І. О. Шпак
 
№ 56 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ НІМЕЦЬКИХ ВЧИТЕЛІВ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
І. В. Хоменко, М. В. Хрик
 
№ 47 ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
М. В. Штефан
 
№ 39 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
В. О. Кириліва
 
№ 42 ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
І. В. Дерев’янко
 
№ 42 ЗНАЧЕННЯ ГАМБУРЗЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ДЛЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 48 КВАЛІМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЦЕСУ УЧІННЯ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Г. С. Ткачук
 
51 - 75 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>