Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 54 ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
І. В. Дерев’янко, О. В. Олійник, Н. В. Бевз
 
№ 50 ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (English)
A. V. Boiarska-Khomenko
 
№ 46 ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 39 ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Т. С. Єрмакова
 
№ 55 ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ У КНР Анотація   PDF (Ukrainian)
Ван Ціхуей, А. О. Денисенко
 
№ 50 ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Д. В. Желанов
 
№ 40 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОСВІТИ Анотація   PDF
М. Ю. Шевченко, Л. В. Соляк
 
№ 44 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОВНА ОСВІТА» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
Ю. М. Короткова
 
№ 42 ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
В. А. Балакірєва
 
№ 39 ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ СУЧAСНОЇ ШКОЛИ – ЗAПОРУКA ПРОДУКТИВНОГО НAВЧAЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРAЇНІ Анотація   PDF
А. В. Спірідоновa
 
№ 48 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МАССАЧУСЕТСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ Анотація   PDF
Д. В. Сотніков
 
№ 43 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ) Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 43 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. І. Єланцева
 
№ 39 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТИ У БАТЬКІВСЬКІЙ ПРОСВІТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. О. Запорожець
 
№ 52 ОСОБЛИВОСТІ КОМАНДОУТВОРЕННЯ В ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВАХ Анотація   PDF
О. І. Башкір, А. О. Денисенко
 
№ 42 ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО Анотація   PDF
А. В. Троцко, О. А. Міщенко
 
№ 56 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ У ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
В. М. Якименко
 
№ 40 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ (80–90-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Л. А. Штефан, Ю. В. Бекетова
 
№ 50 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак
 
№ 44 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ НА ХАРКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Л. А. Штефан, К. Є. Каліна
 
№ 43 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ КОНЦЕРТМЕЙСТРА Анотація   PDF
В. В. Зорін
 
№ 48 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ). Анотація   PDF (English)
V. L. Yallina
 
№ 47 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖІНОЦТВА У ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРЯХ УКРАЇНИ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Л. А. Штефан, К. Є. Каліна
 
№ 54 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ У НІМЕЧЧИНІ Анотація   PDF
Н. Г. Тарарак
 
№ 41 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ОКЛЕНДСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
126 - 150 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>