Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 46 КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
О. М. Друганова, І. І. Мартиненко
 
№ 39 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Анотація   PDF
О. С. Климентьєва
 
№ 55 КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ОФІЦЕРІВ Анотація   PDF (Ukrainian)
І. І. Зелений
 
№ 43 КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. О. Жигло
 
№ 56 КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПСИХОЛОГА Анотація   PDF
І. Ю. Норенко
 
№ 40 КОМУНІКАТИВНЕ СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК УМОВА ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ Анотація   PDF
Г. А. Мариківська
 
№ 53 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Дзін Лань
 
№ 43 КОНСТРУКТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НОВАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Н. О. Борисенко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк
 
№ 43 КОНЦЕПУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
В. В. Дьоміна
 
№ 52 КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО САМОРОЗВИТКУ ОФІЦЕРІВ Анотація   PDF
І. І. Зелений, А. І. Воронін
 
№ 51 КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ – КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
А. І. Бабак, С. Є. Вольянська
 
№ 42 КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ Анотація   PDF
С. В. Міхно
 
№ 45 МІЖКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Л. О. Гепенко
 
№ 42 МЕДІАПРОСТІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
А. В. Ткаченко
 
№ 39 МЕТА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ГАЛУЗІ РІДНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦІЇ НАПРИКІНЦІ XX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Ю. М. Короткова
 
№ 46 МЕТОДИКА ТА РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
В. М. Поливач
 
№ 48 МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF (English)
А. І. Чаговець
 
№ 45 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
М. Д. Пригодін
 
№ 44 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
О. В. Молчанюк
 
№ 46 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Анотація   PDF
К. Є. Каліна, Л. А. Штефан
 
№ 44 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
В. В. Сікора
 
№ 51 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ЗВО Анотація   PDF
О. В. Попова, А. О. Денисенко, С. О. Васильєва
 
№ 40 МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
Є. В. Бондаренко
 
№ 52 МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
О. М. Гончарова
 
№ 46 МОТИВАЦІЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАОХОЧЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
О. П. Борзенко, М. Г. Шленьова
 
76 - 100 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>