Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Н. В. Овчар
 
№ 49 ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЖ УЧНЯМИ 5-6 КЛАСІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
І. І. Сімсіт
 
№ 42 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ Анотація   PDF
О. О. Тимощук
 
№ 43 ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Л. І. Ващенко
 
№ 50 ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Анотація   PDF
М. Г. Шленьова, К. Виродова
 
№ 42 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
М. Е. Озчелік
 
№ 51 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У КИТАЇ Анотація   PDF
Дзін Лань
 
№ 43 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИМ НАУКАМ Анотація   PDF
Т. Я. Грановська, Н. В. Олефіренко
 
№ 46 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
М. Д. Пригодін
 
№ 48 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗВО НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
О. В. Тарарак, М. Ю. Тарарак
 
№ 50 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
О. Ю. Кузнецова, Л. А. Штефан, В. П. Сімонок
 
№ 49 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ, ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан
 
№ 49 ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
Т. П. Танько, Н. Г. Тарарак
 
№ 56 ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ТА СПЕЦИФІКА ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ БЕЛЬГІЇ Анотація   PDF
Н. Г. Тарарак, Н. О. Шевченко
 
№ 54 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКІЛ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
О. М. Іонова, Ма Лі
 
№ 46 ПІДГОТОВКА ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Анотація   PDF
В. В. Яковенко
 
№ 55 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF (Ukrainian)
О. М. Друганова, В. М. Білик, С. Т. Золотухіна
 
№ 45 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ З ПРАВОПОРУШНИКАМИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
І. М. Голопич
 
№ 42 ПЕДАГОГ – ВЗІРЕЦЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. М. Попович
 
№ 40 ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У КОЛЕКТИВІ Анотація   PDF
Ю. С. Стасевський
 
№ 56 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИЧНО-ПОЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РОЗВІДКИ Анотація   PDF
Д. А. Король, А. П. Чкалов
 
№ 43 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР Анотація   PDF
Л. Г. Кайдалова, Л. Л. Поєдинцева
 
№ 43 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДІАОСВІТИ Анотація   PDF
Н. О. Ткачова, Д. В. Стрельченко
 
№ 42 ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НИМИ ІСТОРИКО-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
А. С. Ткачов
 
№ 51 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ – ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Г. А. Кабанська, О. С. Кабанська, О. В. Мельникова
 
151 - 175 з 297 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>