Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 43 ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У 70-80-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Г. А. Перепелиця
 
№ 46 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
О. В. Хромченко
 
№ 42 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ» Анотація   PDF
О. В. Молчанюк, О. Б. Борзик
 
№ 46 РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ: ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація   PDF
Н. О. Ткачова
 
№ 48 РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ГОТОВНОСТІ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА Анотація   PDF
С. А. Красін
 
№ 54 Рецензія на монографію «ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ ТА ГІС ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ)» Анотація   PDF
Н. О. Пономарьова
 
№ 44 Рецензія на монографію «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» Анотація   PDF
Л. Е. Гризун
 
№ 44 Рецензія на монографію «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» Анотація   PDF
О. В. Семеніхіна
 
№ 41 РОЗВИТОК ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Гончар
 
№ 54 РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Чжан Хао
 
№ 44 РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КНР (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Чень Хуейхуей
 
№ 41 РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ Анотація   PDF
О. Ю. Кузнецова
 
№ 43 РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (70-80-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
С. Я. Когут
 
№ 45 РОЗВИТОК СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко
 
№ 53 РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОЇ ОСВІТИ В КНР У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Чжан Цзе
 
№ 45 РОЛЬ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Т. П. Танько, Н. Г. Тарарак
 
№ 56 РОЛЬ КОУЧИНГУ У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РОЗВІДКИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко, Ю. І. Риндін
 
№ 43 РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ Анотація   PDF
А. О. Денисенко
 
№ 51 РОЛЬ МЕНТОРСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Т. О. Довженко, І. А. Небитова, В. О. Шишенко
 
№ 47 РОЛЬ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПОПОВНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МАТЕРІАЛАМИ ПРОСВІТНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Т. В. Лутаєва, О. А. Жукова
 
№ 39 РОЛЬ САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
О. А. Андрюшкова
 
№ 45 РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТИРІВ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
О. А. Бочарова, К. Є. Каліна, Л. А. Штефан
 
№ 53 САМОРОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко
 
№ 51 СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ Анотація   PDF
А. В. Фастівець
 
№ 49 СЕНСОРНА ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НУШ Анотація   PDF
Н. В. Овчар
 
201 - 225 з 297 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>