Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 МУЗИЧНА ОСВІТА В США Анотація   PDF (Ukrainian)
Т. В. Ткаченко, Л. А. Деркач
 
№ 47 МУЗИЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КНР: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
С. Т. Золотухіна, О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко
 
№ 52 НАВЧАЛЬНИЙ АНТИКРИЗОВИЙ ТРЕНІНГ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Д. Р. Овсюк, Л. С. Рибалко, А. Г. Карась
 
№ 48 НАВЧАННЯ МОРАЛЬНОГО БОГОСЛОВ’Я ТА ПАСТИРСЬКОГО БОГОСЛОВ’Я В СУЧАСНИХ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ЗАСТОСУВАННЯ НАПРАЦЮВАНЬ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ І НОВОВВЕДЕННЯ Анотація   PDF (English)
В. О. Вихрущ
 
№ 49 НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УКРАЇНІ (1922–1932 рр.) Анотація   PDF
О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко
 
№ 50 НАУКОВИЙ ГУРТОК В РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ) Анотація   PDF
В. В. Ворожбіт-Горбатюк, К. В. Зозуля, Т. М. Собченко
 
№ 39 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
О. М. Кін
 
№ 45 НОВІ ОСВІТНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ Анотація   PDF
О. В. Загребельний
 
№ 55 НОКСОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РИЗИКІВ Анотація   PDF
Н. В. Науменко
 
№ 48 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ НАГОРОДЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
А. В. Цебренко
 
№ 48 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У США В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
М. Д. Псарьова
 
№ 47 ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
I. А. Прокопенко
 
№ 40 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. А. Андрюшкова
 
№ 41 ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
А. В. Донцов
 
№ 41 ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. Г. Тарарак
 
№ 53 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОНЛАЙН ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ БАЗИС-ПРОЄКТУ «ВІРТУАЛЬНИЙ КЕМП» Анотація   PDF
Т. М. Собченко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, А. С. Ткачов
 
№ 39 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Г. В. Матюха, К. А. Балтрамсюнєтє
 
№ 52 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В. П. Власова, А. С. Ткачов
 
№ 54 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 41 ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. A. Білецька
 
№ 41 ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ В 50-60 РР. ХХ СТ. Анотація   PDF
А. В. Ковтун
 
№ 55 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНАМИ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ (1869-1920 РР.) Анотація   PDF
Є. М. Марущак
 
№ 42 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Т. О. Довженко
 
№ 53 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
О. Ю. Кузнецова, Т. В. Ткаченко, Л. А. Штефан
 
№ 48 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
C. М. Нікіфорова, Н. І. Пивоварова, О. І. Пивоварова
 
101 - 125 з 297 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>