Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 49 ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
О. В. Попова, В. П. Жуков
 
№ 49 ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко, К. В. Шматько
 
№ 41 ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ЛІНГВОСАМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. Л. Шумський
 
№ 52 ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ПІДГОТОВКОЮ У ЛАТВІЇ Анотація   PDF
О. В. Магілін
 
№ 50 ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ (НА МАТЕРІАЛАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 80 – 90-Х РР. ХХ СТ.) Анотація   PDF
О. М. Друганова, В. М. Білик, В. Л. Ялліна
 
№ 41 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ Анотація   PDF
Н. В. Саєнко
 
№ 51 ПИТАННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
О. В. Бужин, О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко
 
№ 52 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДНИК КОРПОРАТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ, ІСПАНІЇ, КНР Анотація   PDF
Лун Фен
 
№ 51 ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЗСУ» Анотація   PDF
В. В. Шаповал
 
№ 44 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Юшко
 
№ 52 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГЛЯДІВ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ, СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Янь Ван, Н. О. Ткачова
 
№ 48 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В КНР ТА УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ду Цзінсюй
 
№ 42 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОФЕСОРІВ НА АВТОНОМІЮ УНІВЕРСИТЕТІВ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
В. М. Мокляк
 
№ 39 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАКОРДОННИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
Г. С. Созикіна
 
№ 47 ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРА З БОКСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. О. Хижняк
 
№ 42 ПРИВАТНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОБРОЧИННА ДОПОМОГА ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
О. М. Друганова, А. В. Цебренко
 
№ 53 ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІКИ М. МОНТЕССОРІ В ДОСЛІДЖЕННІ СТИМУЛЯЦІЇ МОВЛЕННЯ ДИТИНИ Анотація   PDF
M. Словачек
 
№ 44 ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Анотація   PDF
А. I. Чаговець
 
№ 55 ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МІГРАНТІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
В. М. Якименко
 
№ 48 ПРОВІДНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ Анотація   PDF (English)
Л. А. Штефан, Ю. В. Бекетова
 
№ 52 ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У КНР Анотація   PDF
Чжао Цянь
 
№ 50 ПРОФАЙЛІНГ ОСОБИСТОСТІ: ЧИ Є ЙОМУ МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ? Анотація   PDF
І. В. Леонтьєва
 
№ 43 ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ В МІНЛИВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
І. І. Горбачова
 
№ 47 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
О. М. Воробйова
 
№ 43 ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Г. В. Твердохліб
 
176 - 200 з 297 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>