Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 56 ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Н. І. Бутенко, О. Б. Спринь, Т. С. Мороз
 
№ 54 ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО РОБОТИ З ОСВІТНІМИ ВЕБСАЙТАМИ Анотація   PDF
С. В. Лунячек
 
№ 49 ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ БАКАЛАВРІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація   PDF
О. І. Верітов
 
№ 54 ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ Анотація   PDF
О. В. Усиченко
 
№ 54 ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Анотація   PDF
Н. О. Шевченко
 
№ 51 ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА Анотація   PDF (English)
О. В. Лиманська, Н. А. Бугаєць
 
№ 49 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ БАТЬКІВ В УКРАЇНСЬКИХ СІМ’ЯХ (СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
С. О. Васильєва, Н. О. Агаркова
 
№ 42 ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-АКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ГОТОВНІСТЮ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ Анотація   PDF
В. П. Жуков
 
№ 41 ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Н. O. Ткачова, Чжан Ювень
 
№ 40 ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» СТУДЕНТІВ ВНЗ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ (КІНЕЦЬ XX–XXI СТ.) Анотація   PDF
Н. Г. Тарарак
 
№ 46 ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ І ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
М. О. Портян
 
№ 56 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК УЧНІВСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ТА СПРИЯННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
Ф. Я. Майнаєв, Л. С. Рибалко
 
№ 53 ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ Анотація   PDF
А. В. Боярська-Хоменко
 
№ 48 ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ Анотація   PDF
І. А. Прокопенко
 
№ 41 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Г. В. Лазарчук
 
№ 44 ХУДОЖНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Цзі Іпін
 
№ 44 ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF (English)
І. В. Апрєлєва
 
№ 39 ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТА В КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИЗАЙНІ Анотація   PDF
О. В. Гончар
 
№ 54 ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ ЙОГО ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
О. М. Іонова, Чень Цюнцюн
 
№ 53 ЦИФРОВІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (English)
P. Plavčan, N. O. Tkachova, О. S. Zeniakin
 
№ 45 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
I. О. Купіна
 
№ 56 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. В. Фазан, Л. А. Штефан, О. Ю. Кузнецова
 
276 - 297 з 297 результатів << < 7 8 9 10 11 12